Золотар Людмила Вячеславівна

Золотар Людмила Вячеславівна (Zolotar Liydmula) – доцент кафедри міського будівництва, кандидат технічних наук, доцент. Нагороджена подякою Міністерства освіти і науки України за високий професіоналізм і сумлінне виконання службових обов’язків.

https://orcid.org/0000-0002-9031-2061

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=AVlqVPwAAAAJ

zolotar.lv@knuba.edu.ua


Освіта

У 2008 році закінчила Харківську національну академію міського господарства за спеціальністю «Міське будівництво та господарство». У 2020 році захистила захистила дисертацію за спеціальністю «Містобудування та територіальне планування» у Київському національному університеті будівництва та архітектури та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук. Тема дисертації: «Містобудівні принципи і методи розміщення та функціонально-планувальної організації території первинних пунктів збору твердих побутових відходів в зонах багатоквартирної забудови».

Рівень володіння англійською мовою – В2.

Документи про підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності.

Досягнення у професійній діяльності.

У 2022 році пройшла стажування in Suir Engineering company in department BIM Technology in the direction of Civil Engineering with engineering networks for an international project for Intel Corporation in position BIM detailer, Dublin, Irlend. У 2018 році пройшла курси підвищення кваліфікації в ДП Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “Діпромісто” імені Ю.М.Білоконя. У 2018 році взяла участь у семінарах та конференції «The constructed Environment. Urban Regeneration (UR) – Between Regeneration and Resentment». Detroit, USA

Рік початку роботи на кафедрі: 2009 рік.

Перелік навчальних дисциплін:

  1. Вступ до будівельної справи (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
  2. Планування та забудова міст (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
  3. Планування та благоустрій міст (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
  4. Інженерне обладнання територій та транспорт 191 «Архітектура та містобудування»

Керівник атестаційних робіт магістрів та дипломного проектування бакалаврів за спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Науково-методична робота:
Виступила співавтором Державних будівельних норм України, а саме ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». В 2019 році отримала акти впровадження в норматив та на підприємстві результатів наукових досліджень висвітлених в дисертаційній роботі. Опубліковано 13 наукових праць, у тому числі 9 публікацій у наукових фахових виданнях України, 1 публікація у періодичному наукометричному
виданні (Index Copernicus, Google Scholar, CiteFactor, EBSCO), 3 публікації у збірниках праць за матеріалами конференцій. Подано до редакції 1 методичні вказівки, 1 конспект лекції та 1 підручник, також 2 публікації у фахове видання та 1 публікація у наукометричне видання Scopus.

Напрями наукової діяльності:
Кліматично нейтральні та розумні міста, вплив сучасних технологій на форми розселення та тенденції організації міського середовища.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram