Зустріч з студентами “HERZ Armaturen GmbH“

20 листопада 2023 здобувачі ОПП «Теплогазопостачання і вентиляція» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» студенти 3 та 4 курсів навчання та викладачі КНУБА к.т.н. доцент Любарець О.П., Рибачов С.Г. та асистент Шишина М.О. зустрілися з представниками іноземної компанії HERZ Armaturen GmbH – одного з найпотужніших європейських виробників арматури для систем опалення, водопостачання та холодопостачання. 

Інженер технічного відділу, лектор Академії HERZ Сокиркін Олександр в рамках співпраці з кафедрою провів лекцію «Комплексні рішення з енергоефективності від HERZ». Студенти мали можливість поглиби знання, які вони отримали в процесі вивчення таких дисциплін, як «Опалення», «Кондиціонування повітря» та «Основи енергоефективності та енергозбереження ТГПіВ». Проведення подібних заходів дає змогу оновлювати та формувати сучасні змістовні компоненти освітніх програм, готувати майбутній потенціал інжинірингових кадрів країни в контексті збереження та раціонального використання ресурсів планети.

Результати проведеної зустрічі будуть враховані у процесі покращення та удосконалення ОПП «Теплогазопостачання і вентиляція» на 2024-2025 н.р.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram