30.05.2022 Інноваційні напрямки архітектурної освіти на кафедрі ОААП КНУБА на прикладі реконструкції та нового формоутворення сучасних об’єктів сакральної архітектури

Інноваційні напрямки архітектурної освіти на кафедрі Основ архітектури та архітектурного проєктування КНУБА на прикладі реконструкції та нового формоутворення сучасних об’єктів сакральної архітектури

Кафедра Основ архітектури та архітектурного проєктування здійснює підготовку Бакалаврів за Освітньою програмою спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» та Магістрів за двома Освітньо-науковими програмами: «Архітектура будівель і споруд: реконструкція та реставрація архітектурних об’єктів, сакральна архітектура», «Архітектура будівель і споруд: інноваційна архітектура».

            В процесі навчання за освітньо-науковою програмою Бакалаврів студенти вивчають тенденції розвитку авангардної архітектури та мистецтв ХХ століття за дисциплінами «Історія архітектури та містобудування», «Теорія архітектури та мистецтв»: «Українська архітектура ХХ ст. – поч. ХХІ ст.», «Світова архітектура (східно-слов’янський регіон, поч. ХХ ст. – 1991 р.», «Розвиток архітектурно-художнього авангарду ХХ ст. – поч. ХХІ ст.» (канд. архіт., доцент – Ладан Т.М.). Авторська методика «Концептуального Архітектурного Проєктування на основі малювання Фантазій Архітектурно-Художніх» (КАП ФАХ) передбачає експерименти з формоутворення об’єктів різних типів, в тому числі і сакральних будівель в незвичних умовах існування – під водою (Рис.1, 2) та у космосі (Рис. 3).

[https://www.youtube.com/watch?v=TSpJcUHu3Po&t=4s]

            В процесі навчання при підготовці Магістрів за дисципліною «Методика архітектурного проєктування сакральних будівель і комплексів» (д-р архіт., проф. Слєпцов О.С., канд. архіт., доцент Ладан Т.М.) студенти експериментують з власноруч розробленими проєктами сакральних об’єктів так і створюють нові сакральні об’єкти на основі використання простих об’ємних форм:

  • за Освітньо-науковою програмою «Архітектура будівель і споруд: реконструкція та реставрація архітектурних об’єктів, сакральна архітектура» на заняттях з дисципліни «Концептуальне архітектурне проєктування» спочатку розробляються власні проєкти сакральних будівель і комплексів (Рис. 4) над якими, в подальшому, проводяться експерименти, з метою реконструкції власноруч розроблених сакральних об’єктів та їх адаптації до різних умов існування – над та під водою, на воді (Рис. 5, 6, 7), у космосі (Рис. 8, 9), на дахах існуючих будівель або споруд (Рис. 10, 11, 12) та в екстремальних умовах існування, наприклад, у гірських районах із суворим кліматом (Рис. 13, 14, 15).
  • за Освітньо-науковою програмою «Архітектура будівель і споруд: інноваційна архітектура» студенти створюють нові концепції сакральних будівель, використовуючи навички формоутворення на основі простих геометричних форм та їх поєднань (Рис. 16-23).

Так в процесі повного курсу підготовки студентів, які навчаються за унікальними програмами викладачів, формуються художньо-архітектурний смак та критичне мислення, випрацьовуються навички з експериментального концептуального проєктування сакральних архітектурних об’єктів, що сприяє розвитку творчої духовної особистості сучасного архітектора-митця.

Матеріал підготувала: канд. архіт., доцент Ладан Тетяна Миколаївна ladan.tm@knuba.edu.ua

Рис.1
Рис.2
Рис.3
Рис.4
Рис.5
Рис.6
Рис.7
Рис.8
Рис.9
Рис.10
Рис.11
Рис.12
Рис.13
Рис.14
Рис.15
Рис.16
Рис.17
Рис.18
Рис.19
Рис.20
Рис.21
Рис.22
Рис.23