НОВИНИ БТФ

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії

31.05.2023 р. на засідання спеціалізованої вченої ради разового захисту ДФ 09 Київського національного університету будівництва і архітектури, Міністерства освіти і науки України, м. Київ, відбувся прилюдний захист Томіна О.А. дисертації “Порошкові лакофарбові матеріали для антикорозійного захисту будівельних металевих виробів і конструкцій” за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Науковий керівник: Ластівка Олесь Васильович, доцент кафедри технологій будівельних конструкцій і виробів Київського національного університету будівництва і архітектури.

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та присутні на захисті фахівці:

ГРЕЧАНЮК Віра Григорівна, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімії Київського національного університет будівництва і архітектури, голова спеціалізованої вченої ради ДФ 09.

БОНДАРЕНКО Ольга Петрівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних матеріалів Київського національного університету будівництва і архітектур, рецензент.

КОЗИРЄВ Артем В’ячеславович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри хімії Київського національного університету будівництва і архітектури, рецензент.

ПЛУГІН Андрій Аркадійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри залізничної колії транспортних споруд Українського державного університету залізничного транспорту, опонент.

ГУЗІЙ Сергій Григорович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля – НАН України, опонент.

Загальна оцінка роботи і висновок. Дисертаційне дослідження Томіна Олександра Олеговича на тему «Порошкові лакофарбові матеріали для антикорозійного захисту будівельних металевих виробів і конструкцій» є завершеною самостійною та ґрунтовною науковою працею. На підставі результатів відкритого голосування, спеціалізована вчена рада ДФ 09 Київського національного університету будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України, м. Київ, присуджує Томіну Олександру Олеговичу ступінь доктора філософії з галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Вітаємо Олександра Олеговича і бажаємо нових наукових і професійних здобутків на життєвому шляху!

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram