Вчена рада

З метою вирішення питань,які віднесені до компетенції Університету, обговорення найважливіших напрямів його діяльності та перспектив розвитку в Університеті існує колегіальний орган «Вчена Рада», яка утворюється рішенням Міністерства освіти і науки України на термін до 5 років. Вчена Рада проводить засідання,як правило, кожного місяця останньої п’ятниці. До складу Вченої Ради входять керівники Університету, декани факультетів, завідувачі кафедр, представники громадських організацій КНУБА, виборні представники працівників та студентів. Засідання проводить Голова Вченої Ради КНУБА, ректор КНУБА Куліков П.М..

В своїй роботі Вчена Рада керується Законом України « Про Вищу Освіту» та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами України , Статусом Університету та Положенням.

Черненко Віталій Костянтинович
Тонкачеєв Геннадій Миколайович
Перегуда Євген Вікторович
Будівельний факультет отримує диплом про перемогу у спартакіаді КНУБА