НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ПОЛІТИЧНИХ НАУК І ПРАВА

Кафедрою випущено понад 30 підручників та навчальних посібників, зокрема за останні роки:

– Історія України: навч. посіб. 2-е вид. К.: КНУБА, 2010. (Рекомендовано МОН України);

– Політологія: навч. посіб. К.: КНУБА, 2012. (Рекомендовано МОНмолодьспорту України);

– Соціологія: навч. посіб. К.: КНУБА, 2013. (Рекомендовано МОН України.);

– Історія української культури: навч. посіб. К.: КНУБА, 2015.;

– Історія світової культури. К. : КНУБА, 2015.

Також члени кафедри брали участь у написанні підручників «Політична думка ХХ – початку ХХІ ст..: методологічний і доктринальний підходи» (Львів, 2016), «Історія політичної думки: підручник» (Львів, 2017), «Історія політичної думки України» (Львів, 2017).

Основні напрями наукової роботи кафедри – історичні, соціальні, політичні та правові засади будівництва та містобудування, історія національно-визвольного руху, етнополітологія, символічна політика, гендерна політика, мовна політика.

При кафедрі діє лабораторія з досліджень регіонального розвитку, соціальних та політичних проблем будівельного комплексу. Зав. лабораторії – к.п.н. Ю. Є. Баєва, науковий керівник – Є. В. Перегуда. Нині лабораторія виконує науковий проект «Моделі національної консолідації в Україні (на прикладі політики енергоефективності та енергозбереження)».

З 2015 р. кафедрою проводяться щорічні міжнародні науково-практичні конференції «Регіональна політика», з 2017 р. –  «Будівельне право».

ЗБІРНИКИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ, ЩО ПРОВЕЛА КАФЕДРА ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Монографії викладачів кафедри за останні роки:

– Ksenicz A., Perehuda J., Sawojska S., Semko W., Małkiewicz A. Język a polityka. Przypadek Ukrainy. Zielona Góra : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017.  172 s.

– Перегуда Є., Малкевич А., Семко В., Ксенич А. Мовна політика в Україні : між символічним насиллям та вільним мовним вибором : монографія. К. : «Бескиди», 2017. 207 с.

– Мамонтов І. О. ОУН і УПА у правовому полі. Київ–Тернопіль: «Економічна думка», 2017. 270 с.

– Деревінський В. Ф. В’ячеслав Чорновіл. Харків: «Клуб сімейного дозвілля», 2017.

– Деревінський В. Ф. В’ячеслав Чорновіл: дух, що тіло рве до бою. Харків : Віват, 2016. 496 с.

– Савойська С. В. Мовна політика у сучасній Україні: деструктивні і конструктивні виміри. К. : ВЦ «Просвіта», 2015. 688 с.

– Нацистська окупаційна політика у сфері освіти на теренах Райхскомісаріату “Україна” (1941-1944 р.р.). За ред. Гончаренко О. М., Гончаренко І. В., Куницького М. П. Переяслав-Хмельницький, 2014. 231 с.

– Перегуда Є. В. Виконавча влада України: Політико-правові аспекти модернізації. К.: Логос, 2013. 408 с.

– Савойська С. В. Мовно-комунікативна політика як специфічна область державно політики в поліетнічному соціумі: теоретико-історіологічний аналіз. К.: Вид. центр «Просвіта», 2013.

– Кресіна І.О., Перегуда Є.В., Коваленко А.А. та ін. Реформування адміністративно-територіального устрою: український та зарубіжний досвід. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ; Логос, 2011. 400 с.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти КНУБА посідали призові місця та отримували грамоти на всеукраїнських конкурсах студентських робіт з соціології, історії України, політології.

Кафедра здійснює роботу з організації художньої самодіяльності.

Інженер І категорії І. П. Якубовський – композитор та співак, музичний керівник ансамблю КНУБА «Крила Ангелу», постановник концертів та сценічних вистав в університеті.

Інженер І категорії В. А. Мороз – відомий в Україні бандурист, учасник та організатор музичних концертів.

У рамках міжнародної діяльності кафедра співпрацює з:

– кафедрою політичної науки, публічного адміністрування та неприбуткового менеджменту Університету Штату Теннессі Chattanooga (США);

– кафедрою політичних систем та політичних комунікацій Зеленогурського університету (Польща) тощо.

Iсторiя Украiни. Методичнi вказiвки для студентiв стацiонару 2014
Iсторiя Украiни Конспект лекцiй
Iсторiя Украiни Методичнi вказiвки для заочноi форми навчання
Iсторiя Украiни Навчал ний посiбник
История Украины. Конспект Лекций для иностранных студентов


конспект лекцiй з iсторiї свiтовоi культури
конспект лекцiй з iсторiї украiнської культури для iноземцiв
конспект лекцiй з соцiологiї
методичка для iноземцiв з iсторiї України
методичка з iсторiї свiтової культури
методичка з iсторiї української культури
методичка з iсторiї украiнської культури для заочникiв
посiбник з iсторiї української культури
посiбник з полiтологiї
посiбник з соцiологi
тексти лекцiй Полiтичнi системи
тексти лекцiй з полiтологiї
СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАФЕДРИ
НОВІ СТАТТІ