Списки зарахованих за 2014 рік

                           Списки зарахованих на бюджет за 2014 рік (ІІ хвиля)

                                                Денна форма навчання

Архітектура
Образотворче мистецтво
Міське будівництво та господарство
Промислове та цивільне будівництво
Економіка підприємства
Менеджмент організації
Геодезія
Геоінформаційні системи та управління територіями
Космічний моніторинг землі
Землеустрій і кадастр
Оцінка земель та нерухомого майна
Теплогазопостачання і вентиляція
Водопостачання та водовідведення
Гідротехнічне будівництво
Екологія
Комп’ютерні науки
Автоматизація
Професійна освіта. Машинобудування
Товарознавство та торговельне підприємництво
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

                                                  Заочна форма навчання

Промислове та цивільне будівництво
Міське будівництво та господарство
Теплогазопостачання і вентиляція
Водопостачання та водовідведення
Інженерна механіка
Автоматизація
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

                            

                                     Накази зарахованих. Бакалаври (скорочена)

  Денна форма навчання

Архітектурний факультет
Факультет інженерних систем та екології
Факультет автоматизації і інформаційних технологій
Будівельно-технологічний факультет
                                              

                                          Денна форма навчання (скорочена)
Будівельний факультет
Факультет геоінформаційних систем і управління територіями
Факультет інженерних систем та екології
Факультет автоматизації і інформаційних технологій
Будівельно-технологічний факультет

                                                 Заочна форма навчання
Факультет інженерних систем та екології. ІІ курс
Факультет інженерних систем та екології. ІІІ курс
Факультет автоматизації і інформаційних технологій

                                                Заочна форма навчання (скорочена)
Факультет автоматизації і інформаційних технологій