Проректор з наукової роботи

Шкуратов Олексій Іванович – в.о. проректора з наукової роботи Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор економічних наук, професор. На посаді працює з лютого 2021 року. Народився 31 грудня 1985 року. В 2007 році закінчив Таврійську державну агротехнічну академію за спеціальністю економіка підприємства та здобув кваліфікацію магістра з економіки. В 2010 році закінчив аспірантуру за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. Трудовий шлях розпочав на посаді старшого викладача кафедри економіки підприємства Таврійського державного агротехнологічного університету. В подальшому працював на наукових посадах, зокрема пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії, завідувача відділу та заступника директора наукової установи системи галузевої академії наук. В 2019 році був призначений завідувачем кафедри управління територіями ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури».
У 2016 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. А в 2019 році став одним наймолодших професорів за спеціальністю «економіка» в Україні. Автор понад 150 наукових та науково-методичних праць, зокрема 8 монографій, 65 статей у наукових фахових виданнях, 11 статей у виданнях, що індексуються Scopus та Web of Sciences. Лауреат премії Президента України для молодих вчених (2017 р.). Іменний стипендіат Верховної ради України для найталановитіших молодих вчених (2018 р., 2019 р.).
З 2018 року є членом експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з проблем секторального розвитку та підприємництва. Є членом Технічного комітету зі стандартизації «Сталий розвиток суспільства».