Проректор з наукової роботи та міжнародних зв`язків

ПЛОСКИЙ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Завідувач кафедри архітектурних конструкцій, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор. Академік Академії наук вищої освіти України та Академії будівництва України (відділення будівельної механіки та будівельної фізики).
Народився в 1957 році в м. Городня Чернігівської області. Після закінчення будівельного факультету УІІВГ (м. Рівне) направлений на стажування в КІБІ (тепер – КНУБА), де і працює дотепер, пройшовши шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача кафедри.
Досвідчений педагог. Викладає курси «Архітектура будівель і споруд», «Основи проектування», «Комп’ютерні технології проектування», «Основи наукових досліджень» та інші.
Автор понад 180 наукових і науково-методичних робіт, присвячених розробці та дослідженню геометричних моделей просторових конструкцій та опису складних фізичних процесів, створенню методологічних основ сучасної прикладної геометрії та графічних технологій проектування, системному дослідження проблем технічної естетики в архітектурі.
Підготував 1 доктора та 7 кандидатів наук. Голова докторської спеціалізованої вченої ради в КНУБА, організатор та науковий керівник науково-дослідної лабораторії з дослідження проблем енергоефективності в будівництві та архітектурі «Енергоцентр-КНУБА». Ініціатор проведення в Університеті щорічних міжнародних науково-практичних конференцій «Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві».