Д 26.056.03

Період  з вересня 2019 р.н.:

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 08.00.04, Цифра Тетяни Юріївни

dis

Додатки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 08.00.04, Цифри Тетяни Юріївни

Dodatki. к.е.н., Цифра Т.Ю.

Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 08.00.04, Цифри Тетяни Юріївни

aref. к.е.н., Цифра Т.Ю.

Відгук опонента д.е.н., Дикого О.В., на дисертаційну роботу Цифри Т.Ю.

oponentI, к.е.н., Цифра Т.Ю.

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 08.00.04, Лактіонової Яни Федорівни

dis

Автореферат здобувача Лактіонової Я.Ф.

aref

Відзив д.е.н., професора Валінкевич Н.В.

Опонент І

Відзив к.е.н., доцента Іванченко А.М.

Опонент ІІ

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, 05.23.08, Мішук Катерини Миколаївни

dis

Автореферат здобувача Мішук К.М.

aref

Відзив д.т.н., професора Пшінько О.М.

Опонент І

Відзив д.т.н., професора Осипова О.Ф.

Опонент ІІ

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, 08.00.04, Пруненко Дмитра Олександровича

dis

Автореферат здобувача Пруненко Д.О.

aref2-

Відзив д.е.н., професор Жарінова А.Г.

Жаринова

Відзив д.е.н., професор Вагонової О.Г.

Вагонова

Відзив д.е.н., професор Кірдіна О.Г.

Кірдіна

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 08.00.04, Петренко Ганни Сосоївни

Автореферат

aref

Відгук опонента І

Опонент І

Відгук опонента ІІ

Опонент ІІ

Дисертація

dis

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічих наук, 05.23.08, Тесленко Павло Петрович

Автореферат

aref

Відгук опонента І

Відгук опонента ІІ

Дисертація

diser-Тесленко

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, 05.23.08, Скакуна  Євгена Вячеславовича

aref

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, 05.23.08, Кушніра Сергія Івановича

aref

diser