Публічна інформація

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Надання публічної інформації Університет здійснює у відповідь на інформаційний запит. Київський національний університет будівництва і архітектури надає публічну інформацію керуючись Законом України “Про доступ до публічної інформації” та Указом Президента України “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації“.

Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Зразки форм для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

  1. ФОРМА для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи у письмовому вигляді
  2. ФОРМА для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи в письмовому вигляді
  3. ФОРМА для подання запиту на отримання публічної інформації від об’єднання громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді

Зразки форм для подання інформаційного запиту в електорнному вигляді:

  1. ФОРМА для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи електронною поштою
  2. ФОРМА для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи електронною поштою
  3. ФОРМА для подання запиту на отримання публічної інформації від об’єднання громадян без статусу юридичної особи електронною поштою

Згідно із п.2 ч.1, ч.3 ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Університет як юридична особа, що фінансується з Державного бюджету, є розпорядником лише інформації, що стосується використання ним бюджетних коштів. Запити про доступ до персональних даних (щодо розміру стипендії, кількість місяців у навчальному році) повинні бути оформлені згідно із вимогами ст. 18 Закону України “Про захист персональних даних” (зокрема, вказати реквізити документа, що посвідчують особу запитувача).

 
Наказ ректора № 479 від 7.12.2018 про створення апеляційних комісій з розгляду атестаційних робіт на здобуття освітнього ступеня магістра