Кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд


Кафедра  здійснює підготовку фахівців із базовою та повною вищою освітою, готує бакалаврів архітектури, спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд», забезпечує спеціальну типологічну,  науково-методичну  і  нормативну базу у галузі проектування об’єктів за напрямом «Архітектура», здійснює підготовку аспірантів. Завідуючий кафедрою – професор, доктор архітектури Куцевич Вадим Володимирович.Історія кафедри почалася з моменту об’єднання факультету комунального господарства КПІ та архітектурного факультету художнього інституту під егідою Київського Інженерно-Будівельного Інституту у 1930 р. Від самого початку кафедра є не тільки провідною ланкою підготовки висококваліфікованих кадрів, а і ядром, що поклало початок іншим профіліюючим архітектурним кафедрам, що існують зараз у Київському Національному Університеті Будівництва і Архітектури.

За час існування кафедри  її викладачі, досвідчені  архітектори і науковці, передали свої знання та вміння більш ніж двом тисячам молодих архітекторів, які у подальшому своїми роботами внесли значний вклад у розвиток української архітектури і заслужено були відзначені Державними преміями України та СРСР, високими званнями заслужених та народних архітекторів, досягли значних успіхів у розвитку науки, практичній та адміністративній роботі.

На кафедрі навчаються студенти КНР, Ірану, Туреччини, Лівану, Туркменії, та з інших країн світу.

Теоретичні знання студентів закріплюються в період проходження практик: учбових, творчих, виробничих. Виробничу практику, як правило,  студенти проходять згідно з індивідуальними договорами, які вони укладають з підприємствами та організаціями, поряд з плановими місцями за договорами інституту.

Курсове проектування проводиться викладачами кафедри згідно розроблених та затверджених кафедрою програм, які постійно оновлюються та корегуються відносно тенденцій у сфері сучасного архітектурного проектування та будівництва.

Виходячи з тематики курсового проектування, розроблені методичні вказівки з урахуванням впроваджених на Україні ДБН та інших нормативних документів.

Для дипломного проектування пропонуються реальні теми на конкретних майданчиках м. Києва та інших міст України. Тематика проектів корегується щороку згідно з планами  забудови міст України, необхідності реконструкції об‘єктів, оголошення конкурсів. Дипломне проектування виконується з урахуванням Державних будівельних норм та правил, що затверджені в Україні, новітніх будівельних технологій та конструкцій. Всі дипломні проекти, виконані під керівництвом викладачів кафедри, створені з використанням ПЕОМ.

Наукова і науково-методична діяльність кафедри спрямована на дослідження в галузі новітніх методик архітектурного проектування, розробки перспективних типів житлових і громадських будівель і споруд, подальшого вдосконалення і розробки нових методів оптимізації архітектурно-містобудівельних рішень взагалі і у навчальному процесі – зокрема.

Наукові розробки кафедри провадяться за двома напрямками: «Соціальні та архітектурні проблеми формування перспективних систем і типів житлових і громадських споруд” та “Вдосконалення форм організації навчального процесу”.

Студентами,що навчаються на кафедрі (групи АБС 12-62 А та 12-62 Б) , та молодими вченими, – співробітниками кафедри  систематично проводиться науково-дослідна робота: готуються та передаються до друку наукові статті, навчальні посібники, методичні рекомендації, виконуються конкурсні проекти  та розробки. Студенти та молоді вчені кафедри постійно беруть участь у міжнародних та вітчизняних конференціях, симпозіумах і семінарах.

Серед студентів-випускників кафедри високий відсоток магістрів архітектури.  При кафедрі  навчається  зараз 7 аспірантів та 1 докторант, 1викладач  закінчив докторантуру у 2011 році. Підготовлено у першій редакції  3 кандидатських дисертації  та 1 докторська.

На конкурсах дипломних проектів, що проводяться серед архітектурних ВУЗів України, дипломні проекти випускників кафедри постійно займають високі призові місця. У 2012 р. на перегляді-конкурсі дипломних проектів, що проходив у Харкові,  17 дипломів випускників кафедри  нагороджені дипломами І-го та  ІІ-го ступенів. Окремим дипломом нагороджений зав. Кафедрою, проф. Куцевич В.В. за видання навчального посібника.

1.  Навчальна  підготовка на кафедрі:
На кафедрі АПЦБС навчається 12 груп студентів 1-6 курсів архітектурного факультету ( групи 12-А, 12-Б, 22-А, 22-Б, 32-А, 32-Б, 42-А, 42-Б, 52-А, 52-Б, 62-А, 62-Б ).

Викладаються наступні дисципліни:

 1. Архітектурне проектування –  1- 6 курс – викладання здійснюється всіма викладачами кафедри у складі 6 творчих архітектурно-навчальних майстерень.

( Керівники майстерень:  док.арх.,проф.. Куцевич В.В., канд..арх.,проф.. Єжов С.В., канд..арх.доц. Приймак В.В., канд.арх.,доц.. Зенькович Н.Г., доц.. Король В.П.,  канд.арх. доц. Дівак В.І.).

 1. Теорія архітектури і архітектурного проектування (житлові будівлі) – (2 курс) – доц.. Король В.П.,
 2. Теорія архітектури і архітектурного проектування (громадські будівлі та споруди ) – ( 2 курс) – канд..арх., доц. Кащенко Т.О., докт.арх.проф. Жовква О.І.
 3. Архітектурна композиція – (1-2 курс) – доц..Єжова О.І., ас. Малійова О.В., ас. Галак К.Т.,
 4. Дисципліна профілізації у напрямку архітектури будівель і споруд – (5 курс) – канд..арх.,доц.. Кащенко Т.О.,
 5. Основи типологічного аналізу у галузі архітектури будівель і споруд – канд. арх. доц.. Дівак В.І.,
 6. Архітектурне формоутворення – (5-6 курс) – канд.арх.,доц.. Ахаїмова А.О.,
 7. Архітектура багатоповерхових житлових будівель – (5 курс) – канд..арх.,проф..Єжов С.В.
 8. Архітектурне безбар’єрне середовище – (5 курс) – док.арх., проф.. Куцевич В.В.,
 9. Архітектура закладів тимчасового проживання (5 курс) – канд. арх. доц..Ковальська О.Є., канд. арх. доц..Брідня Л.Ю.
 10. Архітектура споруд для пасажирів – (5 курс) – ст..викл. Кумова Т.В.

 

 1. Архітектура культових будівель і споруд (6 курс) – док.арх.,проф.. Куцевич В.В.
 2. Архітектура закладів торгівлі, харчування та побутового обслуговування (6 курс) – док..арх., проф..Чернявський В.Г.,
 3. Архітектура спортивних та видовищних споруд- (6 курс) – канд..арх.,проф..Чернявський В.Г., канд..арх.,доц.. Зенькович Н.Г.,
 4.  Реконструкція житлових та громадських будівель  –  (6 курс) – доц.. Брідня Л.Ю.,
 5.  Наукові дослідження у галузі архітектурного проектування цивільних будівель і споруд – (6 курс – магістри) – док.арх.,проф.. Куцевич В.В.

2.      Методична та наукова діяльність кафедри:
Викладачами кафедри постійно видаються методичні вказівки та
рекомендації до виконання курсових та дипломних проектів з курсу архітектурного проектування, а також  зі спецкурсів, які проводяться згідно навчального плану кафедри, готуються наукові статті та монографії. Всі навчальні дисципліни забезпечені методичними матеріалами та навчальними посібниками.

Впродовж 2012 року викладачами кафедри підготовлені наступні наукові та навчально-методичні видання: 2 навчальних посібники: «Синтез мистецтв» (Навчальний посібник з грифом МОНУ) – докт .арх.,проф.. Чернявський В.Г., НАУ, -К., 2012 р. – 318 с.; (у співавторстві)«Архітектурне проектування закладів тимчасового проживання» (навчальний посібник) – канд..арх.,доц.. Ткаленко В.З., канд. арх. доц.. Брідня Л.Ю., –  КНУБА, – К., 2012 р.- 60 с.;  нормативні документи – Національний  стандарт ДСТУ-Н В.22-31-2011 «Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху» – док.арх.,проф.. Куцевич В.В., – -К.: Міжрегіонбуд України,  2012 р. – 24 с.,  видано 29 наукових статей ( з них 11 – у зарубіжних виданнях). Викладачі кафедри виступили з 17 доповідями на 5  науково-практичних конференціях та взяли участь  у 15 міжнародних архітектурних семінарах ( 3 з них проходили за межами України).

3.      Проектно-пошукові роботи:

За завданням ректорату було виконано цілу низку проектних робіт:

 • проектні пропозиції навчально-рекреаційного комплекса КНУБА у с. П’ятихатки Київської області.


 • проект реконструкції і реалізація (2013 р.) студентської їдальні КНУБА.
 • фото

На замовлення Академії педагогічних наук України розроблено проект та збудовано головний вхід до Президії Національної академії педагогічних наук в Києві (2014р. фото).

 

На замовлення прокуратури України  розроблено проект реконструкції приміщень Академії прокуратури України в Києві  фото (керівники проф. Куцевич В.В. ст. викладач Яновицький Є.Л. 2014р.)

 

На замовлення Вінницької облдержадміністрації розроблено проектні пропозиції економічного житла для переселенців та біжанців зі сходу України (керівник проф. Куцевич В.В. 2015р.)

 

За завданням ректорату розроблено проект реконструкції приміщень полікліник в Києві.  ( керівники проф. Куцевич В.В., асистент Вівденко Ю.М. 2016р.) фото

 

За завданням ректора розроблено проект реконстркуції приміщень адміністративної установи в Києві.  ( керівники проф. Куцевич В.В., асистент Вівденко Ю.М. 2016р.) фото

 

За завданням ректорату розроблено проект медіатеки на основі реконструкції бібліотеки архітектурного факультету.  ( керівники проф. Куцевич В.В., ст. викладач Яновицький Є.Л. 2016р.) фото

 

 

4.      Викладацький склад кафедри:

                                                                                                             

   Куцевич Вадим Володимирович

– зав. кафедрою, доктор архітектури, професор,

дійсний член української академії архітектури.

 

 

 

 

2. Чернявський Володимир Георгійович – доктор архітектури, професор

3. Єжов Сергій Валентинович – кандидат архітектури, професор, дійсний член

української академії архітектури, заслужений архітектор України

4.Кащенко Тетяна Олександрівна – кандидат архітектури, доцент

5. Ахаїмова Анастасія Олександрівна – кандидат архітектури, доцент

6. Зенькович Наталя Георгіївна – кандидат архітектури, доцент

7. Король Володимир Петрович – доцент8. Ковальська Оксана Євгенівна – кандидат архітектури, доцент

9. Дівак Віктор Іванович – кандидат архітектури, доцент    

10. Брідня Лариса Юріївна – кандидат архітектури, доцент

11. Єжова Олександра Ігорівна – доцент

12. Жовква Ольга Іванівна – доктор архітектури, професор

13.  Кумова Тамара Валеріївна – ст. викладач

14. Галак Катерина Тимофіївна – асистент

15. Малійова Олександра Ігорівна – асистент

16. Селиванов Олексій Ігорович – асистент

17. Грінченко Тетяна Іванівна – асистент

18. Вівденко Юрій Миколайович – асистент

19. Здетовецька Наталя Олександрівна –  доцент

20. Черкашин Антон Олексанрович – асистент

21. Приймак Володимир Васильович – кандидат архітектури, доцент

22.  Яновицький Євген Леонідович – старший викладач

23. Омельяненко Марина Вікторівна – кандидат архітектури, доцент

24. Корнієнко Сергій Петрович – завідувач лабораторією

25. Кириленко Олена Миколаївна – провідний інженер

26. Смірнитська Лариса Володимирівна – провідний інженер

 

5.           Контактні дані кафедри:
(044) 241-55-86 – тел. кафедри Архітектурного проектування цивільних будівель і споруд
Кімната 209, 211 – кафедра АПЦБС.
Кімната 213 – зав. кафедрою АПЦБС – Куцевич  Вадим Володимирович
Навчальні аудиторії:
Майстерні: 111 (Куцевич В.В.), 115А (Король В.П.), 117А (Зенькович Н.Г.), 110 (Дівак В.І.), 303А (Єжов С.В.), 301А (Приймак В.В.).

 

Дипломи 1 ступеня:
1) Галчанська К.С., магістр архітектури
Архітектурне формування пасажирських терміналів міських транспортно-пересадочних вузлів (на прикладі міста Києва)
Кер. доц.. Король В.П., доц.. Кащенко Т.О, ас. Селиванов О.І.

2) Шевченко А.Г., магістр архітектури
Архітектурно формування музейних комплексів пластичного мистецтва (на прикладі міста Києва)
Кер. проф. Єжов С.В., проф. Чернявський В.Г., доц. Єжова О.І.

3) Онуфрійчук А.В., магістр архітектури
Основи фрмування енергоефективного садибного житла для умов Київської області
Кер. доц.. Король В.П., доц.. Кащенко Т.О, ас. Селиванов О.І.

4) Малий О.В., бакалавр архітектури
Автовокзал «Теремки» в Києві по вул.. Кільцева
Кер. доц.. Король В.П., доц.. Кащенко Т.О, ас. Селиванов О.І.

Диплом 2 ступеня
5) Авраменко Д.В., архітектор
Поддок-комплекс автодрому з авто треком першої категорії у с. Дмитрівка Києво-Святошинського району Киїівської області
Кер. проф. Куцевич В.В., доц.. Ахаїмова А.О., ас. Черкашин А.О.

Диплом 3 ступеня
6) Субботенко В.А., архітектор
Громадський культурно-рекреаційний центр в затоці Обольнь в місті Києві
Кер. проф. Орєхов Б.В., ст.. викл. Кумова Т.В., ас. Грінченко Т.І.