Кафедра будівельних машин

Кафедра забезпечує базову та повну вищу освіту. Готує бакалаврів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка», спеціалістів (7.05050308) та магістрів (8.05050308) зі спеціальності «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні і меліоративні машини і обладнання», забезпечує підготовку студентів механіків інженерних та будівельних спеціальностей. Очолює кафедру Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, «Відмінник освіти», професор Пелевін Л.Є.

На кафедрі викладаються 46 дисциплін для студентів факультетів автоматизації і інформаційних технологій; будівельного; геоінформаційних систем та управління територіями; санітарно-технічного, будівельно-технологічного.

До дисципліни, що викладаються для підготовки бакалаврів напряму 6.050502 «Інженерна механіка» відносяться: вступ до фаху; системи комп’ютерного проектування; вантажопійомна техніка, проектування конструкцій будівельних машин; автотракторне устаткування; гідравліка, гідромашини та гідропневмоавтоматика; САПР в машинобудуванні; машини для земляних і дорожніх робіт, обладнання для монтажних робіт; системи конструювання приводів машин; спецкурс.

Дисципліни, що викладаються для спеціалістів (7.05050308) та магістрів (8.05050308), відносяться: основи автоматизації машин; робочі процеси землерийної техніки; системи технологій землерийно-дорожніх робіт; синтез землерийної та дорожньої техніки, інформаційні технології в наукових дослідженнях.

Підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів на факультеті автоматизації і інформаційних технологій ведуть професори Пелевін Л.Є., Абрашкевич Ю.Д., Сукач М.К., Фомін А.В.; доценти Волянюк В.О., Горбатюк Є.В., Рашківський В.П., Русан І.В., Пристайло М.О., Міщук Д.О., Вольтерс О.Ю.; ст. викладач Костенюк О.О.; асистенти Балака М.М., Комоцька С.Ю., Марченко О.А., Мачишин Г.М., Тетерятник О.А., Човнюк О.В., Щербина Т.Ф.

Основні наукові напрями:

– «Основи теорії взаємодії пружно-деформованих виконавчих елементів будівельної техніки і робочого середовища» (професор Пелевін Л.Є., доцент Пристайло М.О асистенти Балака М.М.,.);

  • «Теоретичні основи процесу обробки будівельних матеріалів і конструкцій абразивного інструменту» (професор Абрашкевич Ю.Д., ст. викл. Костенюк О.О., Мачишин Г.М., в.с. Човнюк О.В.);
  • «Підвищення надійності та довговічності приводів динамічних робочих органів будівельної техніки» (доцент Волянюк В.О., асистент Щербина Т.Ф.);
  • «Дослідження процесів влаштування щілин у ґрунтовому масиві для протифільтраційних екранів» (професор Сукач М.К., асистент Марченко О.А.);
  • «Інтенсифікація робочих процесів будівельної і дорожньої техніки» (професор Фомін А.В., асистент Тетерятник О.А.);
  • «Структурний синтез гідро- та пневмоавтоматичних приводів будівельної техніки» (професор Пелевін Л.Є., доценти Рашківський В.П., Горбатюк Є.В., Волянюк В.О., асистент Комоцька С.Ю.);
  • «Розробка систем комп’ютерного проектування приводів будівельної техніки» (доцент Рашківський В.П., аспірант Карпенко М.);
  • «Дослідження енергетичних показників механізмів в вантажопідйомних машинах та основи комп’ютерного моделювання» (доценти Русан І.В., Міщук Д.О.).

За науковими напрямами за останні 10 років співробітниками кафедри видано: 11 монографій, 3 підручника (з грифом МОНМСУ), 1 довідник, 37 навчальних посібників (з них 13 з грифом МОНМСУ), 274 наукові статті, 122 патенти України.

Викладацький та допоміжний склад кафедри:

Зав. каф. канд. техн. наук лауреат Державної премії України, «Відмінник освіти», проф. ПЕЛЕВІН Леонід Євгенійович, док. техн. наук Заслужений діяч науки і техніки України проф. АБРАШКЕВИЧ Юрій Давидович, док. техн. наук проф. СУКАЧ Михайло Кузьмич, канд. техн. наук лауреат Державної премії України проф. ФОМІН Анатолій Вікторович; канд. техн. наук доцент ВОЛЯНЮК Володимир Олександрович, канд. техн. наук лауреат премії Президента України, доцент ГОРБАТЮК Євген Володимирович, канд. техн. наук лауреат премії Президента України, доцент Рашківський Володимир Павлович, канд. техн. наук доцент Русан Ігор Володимирович; канд. техн. наук доцент МІЩУК Дмитро Олександрович, канд. техн. наук доцент ПРИСТАЙЛО Микола Олексійович, доцент ВОЛЬТЕРС Олександр Юрійович, ст. викладач лауреат Державної премії України КОСТЕНЮК Олександр Олександрович, асистенти: БАЛАКА Максим Миколайович, КОМОЦЬКА Світлана Юріївна, МАРЧЕНКО Олександр Анатолійович, МАЧИШИН Григорій Миколайович, лауреат премії Президента України ТЕТЕРЯТНИК Олександр Анатолійович, ЩЕРБИНА Тетяна Федорівна, завідувачі лабораторіями: ЗАРЕМБА Віктор Іванович, ТРИКОЗ Сергій Григорович, ЧОВНЮК Олена Вікторівна, ЯНУШ Леонід Сергійович; аспірант Карпенко М.

 

Контактні телефони:

Завідувач кафедри 044– 245-42-17, ауд. 216
Кімната викладачів 044– 241-55-52, ауд. 218
Електрона адреса кафедри Knuba_&&&@ukr.net