Кафедра теплогазопостачання та вентиляції

Навчальна діяльність підрозділу

Кафедра теплогазопостачання і вентиляції є випусковою кафедрою за спеціальністю “Теплогазопостачання і вентиляція”. Також кафедра викладає дисципліни на усіх факультетах КНУБА.

Основні дисципліни, що викладаються на кафедрі: “Вступ до будівельної справи”, “Аеродинаміка вентиляції”, “Вентиляція”, “Протидимова вентиляція”, “Кондиціонування повітря”, “Вентиляція та кондиціонування повітря промислових будівель і споруд”, “Системи формування мікроклімату споруд різного призначення”, “Системи пневмотранспорту та аспірації”, “Опалення”, “Сучасні системи опалення”, “Особливості опалення промислових будівель і споруд” , “Газопостачання”, “Газопостачання промислових і комунальних підприємств”, “Автономні системи газопостачання”, “Основи спалювання газів”, “Енергозбереження і експлуатація систем ТГПіВ”, “Теплові насоси та холодильні установки”, “Використання нетрадиційних та поновлюваних джерел теплоти” ,“Організація будівництва”, “Технологія будівельного виробництва”, “Особливості монтажу та експлуатації систем ТГПВ”, “Наладка та паспортизація систем опалення і вентиляції”, “Комп’ютерні технології проектування систем ТГПВ”, “Обчислювальна техніка в розрахунках ТГПіВ”, “Математичні методи розв’язання інженерних задач”,  “Міські інженерні мережі”, “Гідравлічні і аеродинамічні машини”, “Метрологія і стандартизація”, “Спеціальні питання санітарно-технічного обладнання будівель”, “Теплогазопостачання і вентиляція”, “Інженерне обладнання будівель і споруд”, “Інженерне обладнання населених пунктів”, “Організація екобезпечної експлуатації будівель і споруд”, “Спеціальні інженерні питання реконструкції”.

Кафедра проводить конкурси курсових та дипломних проектів разом з провідними виробниками обладнання систем теплогазопостачання і вентиляції: Danfoss (Данія), Herz Armaturen (Австрія), Rehau (Німеччина), Вентс (Україна), KAN-therm (Польща) та інші.

Методична діяльність підрозділу

Усі дисципліни, що викладаються на кафедрі, дипломне проектування та магістратура забезпечені науковою, нормативною, навчально-методичною та довідковою літературою. При кафедрі функціонує електронна бібліотека (ауд. 194-А), що має понад десять тисяч найменувань з усіх дисциплін, що викладаються, а також, для виконання науково-дослідних робіт. Найбільш значимі за останні 5 років навчально-методичні видання:

Підручники:

 • Масловский В.В., Росковшенко Ю.К., Степанов Н.В и др. Технология производства комплектующих систем газоснабжения и воздухообмена.
 • Ткаченко В.А., Скляренко О.М. Газопостачання.

Навчальні посібники:

 • Ткачук А.Я. Довгалюк В.Б. Аеродинаміка вентиляції.
 • Росковшенко Ю.К. Центральні системи кондиціонування повітря.
 • Росковшенко Ю.К. Степанов М.В. Теплогазопостачання і вентиляція.
 • Степанов М.В., Росковшенко Ю.К., Зінич П.Л. Теплогазопостачання і вентиляція.
 • Степанов М.В. Інженерне обладнання будівель.

Наукова діяльність підрозділу

Основні наукові напрями кафедри:

 • розробка нових та удосконалення існуючих інженерних систем формування мікроклімату у приміщеннях (опалення, вентиляція та кондиціонування повітря);
 • розробка нових та удосконалення існуючих інженерних систем та заходів щодо зменшення забруднення атмосфери вентиляційними викидами;
 • енергозбереження в інженерних системах. Удосконалення систем та обладнання систем газопостачання;
 • удосконалення методів навчання. Дистанційне навчання;
 • науково-видавнича діяльність: фаховий науково-технічний збірник «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання», фаховий науково-технічний журнал «Нова тема».

При кафедрі діють 8 наукових студентських гуртків. Студенти виконують наукові дослідження в галузі теплогазопостачання і вентиляції під науковим керівництвом завідувача кафедри Довгалюка В.Б., професора Корбута В.П.; доцентів Задоянного О.В.,Скляренка О.М., Любарця О.П., Мілейковського В.О., Предуна К.М., Сенчука М.П. Члени гуртків мають можливість виконувати науково-дослідні роботи в спеціалізованих лабораторіях, обладнаних науково-дослідними стендами, використовувати комп’ютерний клас зі спеціалізованим програмним забезпеченням та отримувати копії дистрибутивів, які розповсюджується за вільними ліцензіями. До участі у гуртках запрошуються усі студенти, які мають високі успіхи у навчанні та бажають займатися науковою діяльністю.

Викладачі кафедри, аспіранти та члени наукових студентських гуртків беруть участь у науковій конференції КНУБА, щорічній науковій конференції молодих учених, аспірантів та студентів КНУБА, міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених і студентів КНУБА “Екологічні проблеми природокористування та ефективне енергозбереження” (КНУБА), на міжнародних конференціях: “Геометричне та комп’ютерне моделювання: енергозбереження, екологія, дизайн”, State of Art, Trends of Development and Challenges in Civil Engineering: Scientific Conference Rzesz?w-Lviv-Ko?ice (Польща, Україна та Словакія),  moNGeometrija (Сербія), International Conference of Engineering Graphics and Design ICEGD (Румунія), Environmental Engineering (Литовська Республіка), International Scientific Conference on Geometry and Graphics (ICGG) (Австрія) та інших, а також, представляються на міжнародній виставці “AquaTerm”.

За останні п’ять років опубліковано біля ста наукових робіт, серед яких біля десяти патентів на винахід.

Викладацький та допоміжний склад

Завідувач кафедри – професор, канд. техн. наук Довгалюк Володимир Борисович. Учений секретар – асистент Почка Ольга Богданівна. Професор, докт. техн. наук Корбут Вадим Павлович. Доценти, канд. техн. наук: Задоянний Олександр Васильович, Любарець Олександр Петрович, Марчук Петро Федорович, Мілейковський Віктор Олександрович, Предун Костянтин Миронович, Сенчук Михайло Петрович, Скляренко Олег Михайлович.  Асистенти, канд. техн. наук Дмитроченкова Елла Ігоревна, Мойсеєнко В’ячеслав Вадимович. Асистенти: Голобородько Марія Олексіївна, Дідик Леся Василівна, Кім Артем Сергійович, Любарець Віталій Олександрович, Ваколюк Анатолій Степанович, Рибачов Сергій Григорович, Швець Світлана Миколаївна. Завідувач лабораторії Панчук Наталія Михайлівна. Інженери: Качан Ірина Олексіївна, Ковальов Віталій Михайлович, Ковальчук Наталя Олександрівна, Москвітіна Ганна Сергіївна, Шуваєва Ольга Юріївна. Cтарший лаборант Михайленко Світлана Георгіївна.

Контактні дані

Телефони кафедри: +38(044)245-48-33, +38(044)241-54-11
Електронна пошта: tgpv@knuba.edu.ua
Завідувач кафедри – Довгалюк Володимир Борисович – аудиторія 286.
Вчений секретар – асистент Почка Ольга Богданівна – аудиторія 282.
Методисти кафедри розміщені в аудиторії 288.

image001 image003 image005 image007