Кафедра технології будівельних конструкцій і виробів

Завідувач кафедри – Гоц Володимир Іванович,
Заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор.

1. Загальна стисла інформація про кафедру

Кафедра готує спеціалістів з технології виготовлення збірних залізобетонних конструкцій, будівельних конструкцій з монолітного залізобетону, алюмінієвих будівельних конструкцій, технології сухих будівельних сумішей, а також технологічного супроводу виконання відповідних робіт.

Детальніше…

2. Історія кафедри

Кафедру «Виробництва бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій» (перша історична назва кафедри) засновано в 1954 році на початку періоду розвитку виробництва збірного залізобетону. Першим завідувачем кафедри був к.т.н., доц. Шевченко В.А. (1954-1955), а першими викладачами – к.т.н., доц. Стефанов Б.В. і ас. Новгородський М.А. З 1955 по 1972 р.р. посаду завідувача кафедри займав ректор Київського інженерно-будівельного інституту, к.т.н., доц. Калішук О.Л. Під його керівництвом створено навчальну лабораторію. Першим завідувачем лабораторії став Капіносов В.П.

Детальніше…

3.Коротка інформація про завідувача кафедри

Гоц Володимир Іванович (нар. 1954) – д-р. техн. наук, професор, завідувач кафедри технології будівельних конструкцій і виробів (2006), декан будівельно-технологічного факультету (1994). Заслужений працівник освіти України (2004), премії ім. М.С. Буднікова (2004), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008), дійсний член Академії будівництва України (1993), Української Академії наук (2007).

Детальніше…

4. Навчальна діяльність кафедри ТБКВ

Групи, що проходять навчання:
денна форма навчання
БУД, ПЦБ, МО, ТБКВМ, ТВ, ВВ, АТП, ТКД

заочна форма навчання
ПЦБ, ПЦБ скор., МО, МБГ, ТБКВМ, ВВ, АТП, ТКД

Детальніше…

5. Методична діяльність кафедри ТБКВ

Підручники та посібники:

  1. Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Гелевера О.Г., Константиновський О.П., Носовський Ю.Л., Піпа В.В. Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів: Підручник – 3-є вид. – К.: Основа, 2017. – 528 с.
  2. Бабич М., Рунова Р.Ф., Кріпка Л. Європейські стандарти на цемент: практика впровадження. – Харків: ПП «Юнісофт», АВЦ «Укрцемент», 2017.

Детальніше…

6. Наукова діяльність кафедри ТБКВ

Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності підрозділу

Пріоритетним напрямом наукової діяльності кафедри технології будівельних конструкцій і виробів була підпорядкована основному науковому напряму: “Фізико-хімічні основи розробки і модифікації композиційних цементів, будівельних розчинів і бетонів та науковий супровід впровадження сучасних технологій виробництва будівельних конструкцій і виробів”. Детальніше…

 7.Викладацький та допоміжний склад кафедри ТБКВ

п/п

Світлина ПІБ Посада

в КНУБА

1 Гоц В.І. зав. каф., декан, д.т.н., проф.
2 Рунова Р.Ф. д.т.н., проф.
3 Троян В.В, д.т.н., проф.

Детальніше…

8. Перелік лабораторій кафедри

Лабораторія кафедри ТБКВ у складі:

– лабораторія приготування розчинів і бетонів №1 (ауд.161);

– лабораторія приготування розчинів і бетонів №2 (ауд.165);

– лабораторія теплової обробки (ауд.163);

– лабораторія випробувань бетонів та розчинів (ауд.159).

Завідувач лабораторії – Смешко В.В.

9. Контакті дані (телефони, номера приміщень, електронні адреси)

Гоц В.І.: тел. 248-30-16, кімната 268.
Кафедра: тел. 245-48-43, кімната 174.
e-mail: Knubatbkv@ukr.net

Гоц-2
Завідувач кафедри ТБКВ проф., д.т.н. Гоц Володимири Іванович

Кафедра ТБКВ, 2015 р.
Кафедра ТБКВ, 2015 р.

Детальніше

 

Новини кафедри

100 років з дня народження В.Д.Глуховського

6 листопада 2018 року виповнилось 100 років з дня народження заслуженого діяча науки УРСР, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженого винахідника СРСР, доктора технічних наук, професора В. Д. Глуховського.

Детальніше…

Захисти дисертаційних робіт

05 березня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.056.05 Київського національного університету будівництва і архітектури відбувся захист Волинської Є.В.

Детальніше…

Форум роботодавців

В рамках “Форуму роботодавців будівельної галузі. Дні кар’єри” на будівельно-технологічному факультеті проведені лекції професійного спрямування у форматі відкритих занять для студентів із залученням наступних представників будівельного бізнесу:

  1. Степанова Інна Федорівна, керівник служби персоналу ТОВ “Аерок”, 10.04.2018 р.

2. Шейніч Леонід Олександрович, завідувач відділу технології виготовлення залізобетонних конструкцій Державного підприємства “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (ДП НДІБК)”, 11.04.2018 р.

   

3. Піпа Володимир Вікторович, директор ТОВ “Капарол Дніпро”, 12.04.2018 р.