Підготовчі курси

Денні підготовчі курси – здійснюють навчання випускників загальноосвітніх шкіл, що мають повну середню освіту, випускників ліцеїв, гімназій, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з усіх областей України з метою підготовки їх до навчання у КНУБА та інших вищих навчальних закладах України.
Заняття проводяться щоденно, крім суботи та неділі.
Термін навчання 7 місяців. Початок занять 2 жовтня 2017 року.

На спеціальності «Архітектура», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», “Дизайн” підготовка здійснюється з наступних дисциплін:
• рисунок,
• композиція,
• креслення,
• живопис (для напрямку підготовки «Образотворчого мистецтва»),
• українська мова та література,
• математика,
• фізика,
• фізичне виховання.

На спеціальності інженерних факультетів підготовка здійснюється з наступних дисциплін:
• українська мова та література,
• математика,
• фізика,
• хімія,
• креслення,
• фізичне виховання,
• географія,
• історія України.
Навчальний процес забезпечується досвідченими педагогічними працівниками загальноосвітніх середніх шкіл, ліцеїв або вищих навчальних закладів І-ІІ чи ІІІ-ІV рівнів акредитації, науково-педагогічними працівниками кафедр Інституту, а також висококваліфікованими фахівцями провідних кафедр Університету.

Вечірні підготовчі курси

Здійснюють навчання для учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Києва і Київської області у тому числі іноземних громадян, які перебувають в Україні на законних підставах без відриву від навчання або трудової діяльності.
Заняття проводяться у вечірній час з 17:00 до 20:00 щоденно, крім суботи та неділі.
Термін навчання на спеціальності інженерних факультетів:
7 місяців – з 18 вересня 2017 р.
5 місяців – з 20 листопада 2017 р.
3 місяці – з 22 січня 2018 р.
Підготовка здійснюється з наступних дисциплін:
• математика,
• українська мова та література,
• фізика,
• хімія,
• географія,
• історія України.
Термін навчання на спеціальності «Архітектура» , «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», “Дизайн”
8 місяців – з 18 вересням 2017 р.
4 місяці – з 22 січня 2018 р.
1 місяць – з 11 червня 2018 р.
Підготовка здійснюється з наступних дисциплін:
• рисунок,
• композиція,
• креслення,
• живопис ( для напряму підготовки « Образотворче мистецтво »)
Навчальний процес забезпечується досвідченими педагогічними працівниками загальноосвітніх середніх шкіл, ліцеїв або вищих навчальних закладів І-ІІ чи ІІІ-ІV рівнів акредитації, науково-педагогічними працівниками кафедр Інституту, а також висококваліфікованими фахівцями провідних кафедр Університету.

Очно-заочні курси
Здійснюється по суботам без відриву від навчання учнів та випускників загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації або без відриву від трудової діяльності
Заняття проводяться по суботам з 9:00 до 15:00. Очно-заочні курси проводяться відповідно за програмами вечірніх підготовчих курсів..
Термін навчання з усіх напрямів підготовки: з 23 вересня 2017 р.
Навчальний процес забезпечується досвідченими педагогічними працівниками загальноосвітніх середніх шкіл, ліцеїв або вищих навчальних закладів І-ІІ чи ІІІ-ІV рівнів акредитації, науково-педагогічними працівниками кафедр Інституту, а також висококваліфікованими фахівцями провідних кафедр Університету.

Пільги слухачам відділення довузівської підготовки

• Особам, які в рік вступу закінчили відділення довузівської підготовки при вступі до університету на всі напрямки підготовки, крім напрямків «Архітектура», «Мистецтво», «Менеджмент», «Товарознавство і торгівельне підприємництво», «Професійна освіта» при конкурсному відборі додається до 10 балів за результатами підсумкової атестації до суми балів сертифіката з конкурсних предметів та середнього балу документу про повну загальну середню освіту.