076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство та комерційна діяльність” (бакалаврат)

Кафедра технології будівельних конструкцій і виробів здійснює підготовку здобувачів вищої освіти на першому (бакалавр) рівні за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми “Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”.

ОПП «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (гарант – к.т.н., доцент кафедри кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві Юдічева Ольга Петрівна)

Навчальний план

Силабуси вибіркових компонент:

  1. Товарознавство металевих будівельних виробів.
  2. Товарознавство в’яжучих речовин.
  3. Товарознавство бетонів і розчинів.
  4. Виробнича база будівництва.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram