Новини,  Новини кафедри міського господарства,  НОВИНИ ФАКУЛЬТЕТІВ,  НОВИНИ ФУПП

2 листопада 2023 року виповнился б 75 років з дня народження професора ОСІТНЯНКА АНДРІЯ ПЕТРОВИЧА (2.11.1948-18.11.2004)

2 листопада завжди є особливою датою для колективу кафедри міського господарства, адже в цей день ми відзначаємо річницю від дня народження фундатора кафедри, видатного вченого-урбаніста, професора, доктора технічних Осітнянка Андрія Петровича.

Цьогоріч Андрію Петровичу мало би виповнитися 75 років.

Андрій Петрович все своє життя присвятив науці. В 1971 році закінчив з відзнакою наш університет, на той час Київський інженерно-будівельний інститут, за спеціальністю «Міське будівництво та господарство», потім навчався в аспірантурі. 3 1974 року здійснював науково-педагогічну діяльність на кафедрі міського будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА) як старший викладач, доцент, професор.

Основними напрямками наукової діяльності Осітнянка А.П. були інформаційне моделювання складних містобудівних систем, управління територіальним розвитком міст, урбаністика, містобудівна економіка. В 1987 році він захистив кандидатську дисертацію з систем автоматизованого проектування. В 2002 році захистив докторську дисертацію з містобудування та територіального планування на тему: «Оптимізація та управління територіальним розвитком міста». Опублікував понад 100 наукових праць.

В 1994-2003 роках був заступником декана факультету міського будівництва та заступником проректора з навчальної роботи. Брав активну участь в заснуванні та видавництві науково-технічного збірника «Містобудування та територіальне планування».

Андрій Петрович був видатним педагогом, який пропонував найсучасніші методи навчання і дослідження. Його дуже любили студенти, довкола нього завжди збиралася талановита молодь. Одним з перших Андрій Петрович запровадив широке застосування комп’ютерних технологій, створив програмне забезпечення для геопросторового, морфологічного, кліматичного, геологічного аналізу урбанізованих територій, використовував найсучасніші методи економічного аналізу для прогнозування і управління розвитком міста. Ще на початку 1990-х років вперше в Україні Осітнянко А.П. розробив і започаткував викладання на нашій спеціальності «Міське будівництво та господарство» навчального курсу «Урбаністика». Його вклад в освітню діяльність був відзначений Почесним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України».

В 2003 році професор Осітнянко взяв участь в організації і став першим завідувачем кафедри міського господарства КНУБА, зібравши коло себе високопрофесійну команду викладачів науковців і практиків. Андрій Петрович підготував багато висококваліфікованих фахівців, розвивав українську наукову школу. Учні Андрія Петровича працюють в КУНБА і продовжують справу його життя. З теплом, вдячністю і любов’ю ми згадуємо нашого вчителя та керівника, чия професійність, доброчесність і людяність завжди будуть взірцем і дороговказом в роботі нашого колективу!

Основні праці:

    Справочник по проектированию инженерной подготовки застраиваемых территорий. / Под ред. В.С. Нищука. – К.: «Будівельник», 1983. – 192 с.

– Автоматизация выбора проектных решений застройки и градостроительной оценки склоновых территорий. Дисс. … канд. техн. наук. – К: КИСИ, 1987. – 181 с.

–  Інженерний захист та освоєння територій: Довідник / Під заг. ред. В.С.Ніщука. – К.: Основа, 2000. – 344 с.

–  Планування розвитку міста: Монографія. – К: КНУБА, 2001. – 460 с.

–  Оптимізація управління територіальним розвитком міста. Дис. … докт. техн. наук. – К.: КНУБА, 2002. – 366 с.    

– Урбаністика: Конспект лекцій / Уклад.: А.П. Осітнянко. – К.: КНУБА, 2004. – 98 с.

– Планування розвитку міста: Монографія. – К: КНУБА, 2005. – 385 с.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram