КОНФЕРЕНЦІЇ,  Минулі конференції,  НОВИНИ КНУБА

24-25 січня проведена ІI Міжнародна науково-практична конференція “Новітні технологічні тенденції SMART індустрії та інтернету речей”

Конференція була організована кафедрою кібербезпеки та комп’ютерної інженерії КНУБА  спільно з Аль-Рафідаїн Університетом (Багдад, Ірак) та  університетом у Бельсько-Бялій (Польща), з якими підписані Меморандуми про співпрацю.

24.01.23 з вітальними промовами до учасників конференції звернулися проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку КНУБА Олександр Ковальчук, ректор Аль-Рафідаїн університету доктор Махмуд Джавад, директор Центру професійної підготовки і професор Університету прикладних наук у Новому Сончі Марек Александер.

Були заслухані у змішаному форматі (в залі 319 та в Zoom) цікаві доповіді за тематикою конференції. Всі доповіді були англійською мовою. Модераторами конференції були проф.  Юрій Хлапонін та доцент Намір Касім.

Статті та тези доповідей подали учасники з України, Польщі, Іраку, Болгарії та ін.

25.01.23 учасникам конференції в прямому ефірі (в Багдаді та в Києві) були вручені сертифікати.

Також проф. Юрій Хлапонін анонсував проведення наступної конференції спільно з Аль-Рафідаїн університетом – IІ Міжнародної науково-практичної конференції “Право та публічне управління – новітні тенденції розвитку”, яка запланована на 29.03.23 р.

Запрошуємо до участі кафедри даного профілю.

On January 24-25, 2023, The 2st International Conference on Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things

The conference was organized by the Department of Cyber Security and Computer Engineering of KNUBA together with Al-Rafidain University (Baghdad, Iraq) and the University of Bielsko-Biała (Poland), with which Memorandums of Cooperation were signed.

On 24.01.23, the vice-rector for scientific work and innovative development of KNUBA Oleksandr Kovalchuk, rector of Al-Rafidayin University Dr. Mahmud Javad, director of the Professional Training Center and professor of the University of Applied Sciences in Novy Sonch Marek Alexander addressed the conference participants with welcoming speeches.

Interesting reports on the topic of the conference were heard in a mixed format (in hall 319 and in Zoom). All reports were in English. The moderators of the conference were Prof. Yurii Khlaponin and associate professor Nameer Qasim.

Articles and abstracts of reports were submitted by participants from Ukraine, Poland, Iraq, Bulgaria, etc.

On 25.01.23, the participants of the conference were presented live (in Baghdad and Kyiv) with certificates.

Also Prof. Yurii Khlaponin announced the holding of the next conference jointly with Al-Rafidayin University – The 2-st International Scientific and Practical Conference “Education, Law and Public Administration – New Development Trends”, which is scheduled for 03/29/23.

We invite you to participate in the department of this profile.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram