КОНФЕРЕНЦІЇ,  Минулі конференції,  Новини,  НОВИНИ КНУБА

25-26 січня 2024 року була проведена ІIІ Міжнародна науково-практична конференція “Новітні технологічні тенденції Смарт індустрії та інтернету речей”

Конференція була організована кафедрою кібербезпеки та комп’ютерної інженерії КНУБА  спільно з Аль-Рафідаїн Університетом (Багдад, Ірак) та  Університетом національної  комісії з освіти (Краків, Польща), з якими підписані Меморандуми про співпрацю.

25.01.24 з вітальними промовами до учасників конференції звернулися ректор Аль-Рафідаїн університету доктор Махмуд Джавад Абу Аль Шер (Ірак), директор інституту наук технічних Університету національної комісії з освіти, доктор хаб., проф. Генрік Нога (Польща) та проф. Юрій Хлапонін(КНУБА).

Були заслухані у змішаному форматі (в залі 319 та в Zoom) цікаві доповіді за тематикою конференції, зокрема John Magill, випускник Кембриджу та Оксфорду, професіонал з захисту інформації в аерокосмічній індустрії, Великобританія; Тetiana Konrad, Piotr Migo, Marcin Jasiński  з Університету національної комісії з освіти (Краків, Польща); Aqeel Mahmood, Намір Касім та Mohammed Alhakeem,  Університетський коледж Альрафідайн, Ірак; Микола Маленко, Анастасія Кондакова та Анастасія Лисенко, КНУБА.

Всі доповіді були англійською мовою. Модераторами конференції були проф.  Юрій Хлапонін та доцент Намір Касім.

Статті та тези доповідей подали учасники з України, Великобританії, Польщі, Іраку, Болгарії та ін. Відібрані статті, як і минулих років, будуть опубліковані в виданнях Scopus.

26.01.24 учасникам конференції в прямому ефірі (в Багдаді, Кракові та Києві) були вручені сертифікати.

Проф. Юрій Хлапонін

On January 25-26, 2024, The 3 International Conference on Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things

The conference was organized by the Department of Cyber Security and Computer Engineering of Kyiv National University of Construction and Architecture (KNUCA), Ukraine together with Al-Rafidayin University (Baghdad, Iraq) and the University of the National Commission of Education (Krakow, Poland), with which Memorandums of Cooperation were signed.

On January 25, 2024, the Rector of Al-Rafidayin University Dr. Mahmud Javad Abu Al Shaeer, Director of the Institute of Technical Sciences the University of the National Commission of Education, Dr. Hab., Prof. Henrik Noga and by order of the rector of KNUCA Prof. Yurii Khlaponin addressed the participants of the conference with welcoming speeches. 

In a mixed format, interesting reports on the topic of the conference were heard, including John Magill, graduate of Cambridge and Oxford, information protection professional in the aerospace industry, Great Britain; Tetiana Konrad, Piotr Migo from the University of the National Commission for Education (Krakow, Poland); Aqeel Mahmood Javad, Nameer Qasim and Mohammed Alhakeem (Al Rafidain University College, Iraq); Mykola Malenko, Anastasia Kondakova and Anastasia Lysenko, KNUBA and others.

Selected articles, as in previous years, will be published in Scopus editions.

On January 26, 2024, participants of the conference were presented with certificates live (in Baghdad, Krakow and Kyiv).

Prof. Yurii Khlaponin

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram