Склад Вченої ради

Київського національного університету будівництва і архітектури

Куліков Петро Мусійович, голова Вченої ради, ректор університету, доктор економічних наук, професор

Чернишев Денис Олегович, заступник голови Вченої ради, перший проректор, доктор технічних наук, професор

Дніпров Олексій Сергійович, проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку, доктор юридичних наук, старший дослідник 

Ковальчук Олександр Юрійович, проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Хоменко Олександр Михайлович, проректор з навчальної роботи та комплексного розвитку, кандидат економічних наук, доцент

Шпаков Андрій Васильович, проректор з навчально-методичної роботи, доктор економічних наук, доцент

Гоц Володимир Іванович, заступник голови Вченої ради, декан будівельно-технологічного факультету, доктор технічних наук, професор

Іванченко Григорій Михайлович, декан будівельного факультету, доктор технічних наук, професор

Кащенко Олександр Володимирович, декан архітектурного факультету, доктор технічних наук, професор

Мамедов Алірза Махмуд огли, декан факультету урбаністики та просторового планування, кандидат технічних наук, доцент

Нестеренко Олена Вікторівна, декан факультету геоінформаційних систем і управління територіями, кандидат технічних наук, доцент

Приймак Олександр Вікторович, декан факультету інженерних систем та екології, доктор технічних наук, професор

Аксельрод Роман Борисович, помічник ректора з питань діяльності відокремлених структурних підрозділів, доктор економічних наук, доцент

Ваколюк Анатолій Степанович, голова профкому, кандидат економічних наук, доцент

Войтенко Олександр Степанович, начальник навчального відділу, кандидат технічних наук, доцент

Денисюк Ольга Василівна, помічник ректора, кандидат економічних наук, доцент

Довгуля Лариса Мусіївна, начальник планово-фінансового відділу

Клименко Микола Олександрович, вчений секретар, кандидат технічних наук, доцент

Коморна Оксана Михайлівна, начальник відділу кадрів, доктор філософії з економіки

Костеріна Інна Анатоліївна, директор бібліотеки

Лапоша Дмитро Юрійович, начальник юридичного відділу

Мухін В’ячеслав Михайлович, начальник інформаційно-аналітичного відділу

Петренко Ганна Сосоївна, головний бухгалтер, кандидат економічних наук

Шкуратов Олексій Іванович, директор ВСП «Інституту інноваційної освіти КНУБА», доктор економічних наук, професор

Білогор Людмила Анатоліївна, директор ВСП «Житомирський технологічний фаховий коледж КНУБА», кандидат економічних наук

Бондаренко Георгій Григорович, директор ВСП «Миколаївський будівельний фаховий коледж КНУБА», кандидат технічних наук

Бондарчук Наталія Валеріївна, директор ВСП «Вінницький фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну КНУБА», кандидат економічних наук

Кікто Світлана Михайлівна, директор ВСП «Київський індустріальний фаховий коледж КНУБА», кандидат педагогічних наук

Сизевич Борис Іванович, голова ради ветеранів університету, доцент кафедри будівельної механіки

Апостолова-Сосса Любов Олександрівна, завідувач кафедри міського господарства, кандидат технічних наук, доцент

Білик Сергій Іванович, завідувач кафедри металевих і дерев’яних конструкцій, доктор технічних наук, професор

Бондаренко Наталія Вячеславівна, завідувач кафедри вищої математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Ботвіновська Світлана Іванівна, завідувач кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки, доктор технічних наук, професор

Бушуєв Сергій Дмитрович, завідувач кафедри управління проектами, доктор технічних наук, професор

Гайдайчук Віктор Васильович, завідувач кафедри теоретичної механіки, доктор технічних наук, професор

Глива Валентин Анатолійович, завідувач кафедри фізики, доктор технічних наук, професор

Гончаренко Тетяна Андріївна, завідувач кафедри інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Гречанюк Віра Григорівна, завідувач кафедри хімії, доктор хімічних наук, професор

Дем’яненко Роман Анатолійович, завідувач кафедри інженерної геодезії, кандидат технічних наук, доцент

Дьомін Микола Мефодійович, кафедра міського будування, доктор архітектури, професор

Журавський Олександр Дмитрович, завідувач кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій, доктор технічних наук, професор

Захарченко Петро Володимирович, завідувач кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві, кандидат технічних наук, професор

Карпінський Юрій Олександрович, завідувач кафедри геоінформатики і фотограмметрії, доктор технічних наук, професор

Кириченко Михайло Анатолійович, завідувач кафедри теплотехніки, кандидат технічних наук, доцент

Ковальська Гелена Леонідівна, завідувач кафедри теорії архітектури, доктор архітектури, професор

Кошевий Олександр Петрович, завідувач кафедри опору матеріалів, кандидат технічних наук, доцент

Кривенко Павло Васильович, директор науково-дослідного інституту в’яжучих речовин і матеріалів ім. В.Д. Глуховського, доктор технічних наук, професор

Куцевич Вадим Володимирович, завідувач кафедри архітектурного проектування цивільних будівель і споруд, доктор архітектури, професор

Лич Володимир Миколайович, завідувач кафедри економічної теорії, обліку і оподаткування, доктор економічних наук, професор

Лізунов Петро Петрович, завідувач кафедри будівельної механіки, доктор технічних наук, професор

Назаренко Іван Іванович, завідувач кафедри машин і обладнання технологічних процесів, доктор технічних наук, професор

Носенко Віктор Сергійович, завідувач кафедри геотехніки, кандидат технічних наук, доцент

Перегуда Євген Вікторович, завідувач кафедри політичних наук і права, доктор політичних наук, професор

Петраковська Ольга Сергіївна, завідувач кафедри землеустрою і кадастру, доктор технічних наук, професор

Плоский Віталій Олексійович, завідувач кафедри архітектурних конструкцій, доктор технічних наук, професор

Почка Костянтин Іванович, завідувач кафедри професійної освіти, доктор технічних наук, професор

Предун Костянтин Миронович, завідувач кафедри теплогазопостачання та вентиляції, доктор економічних наук, професор

Приймаченко Олексій Віталійович, завідувач кафедри міського будівництва, кандидат технічних наук, доцент

Пушкарьова Катерина Костянтинівна, завідувач кафедри будівельних матеріалів, доктор технічних наук, професор

Рашківський Володимир Павлович, завідувач кафедри будівельних машин, кандидат технічних наук, доцент

Рижакова Галина Михайлівна, завідувач кафедри менеджменту в будівництві, доктор економічних наук, професор

Рубцова Світлана Вячеславівна, завідувач кафедри мовної підготовки і комунікації, доктор філософії з педагогіки

Сафронова Олена Олексіївна, завідувач кафедри образотворчого мистецтва і архітектурної графіки, кандидат технічних наук, доцент

Слєпцов Олег Семенович, завідувач кафедри основ архітектури і архітектурного проектування, доктор архітектури, професор

Стеценко Сергій Павлович, завідувач кафедри економіки будівництва, доктор економічних наук, професор

Терентьєв Олександр Олександрович, завідувач кафедри інформаційних технологій проектування та прикладної математики, доктор технічних наук, професор

Тімохін Віктор Олександрович, завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища, доктор архітектури, професор

Ткаченко Тетяна Миколаївна, завідувач кафедри охорони праці та навколишнього середовища, доктор технічних наук, професор

Товбич Валерій Васильович, завідувач кафедри інформаційних технологій в архітектурі, доктор архітектури, професор

Тонкачеєв Геннадій Миколайович, завідувач кафедри будівельних технологій, доктор технічних наук, професор

Третяк Юлія Вікторівна, завідувач кафедри дизайну, доктор архітектури, професор

Тугай Олексій Анатолійович, завідувач кафедри організації та управління будівництвом, доктор технічних наук, професор

Хлапонін Юрій Іванович, завідувач кафедри кібербезпеки та комп’ютерної інженерії, доктор технічних наук, професор

Хоружий Віктор Петрович, завідувач кафедри водопостачання та водовідведення, доктор технічних наук, професор

Чорноморденко Іван Васильович, завідувач кафедри філософії, доктор філософських наук, професор

Шамич Олександр Миколайович, завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, доктор психологічних наук, професор

Шебек Надія Миколаївна, завідувач кафедри містобудування, доктор архітектури, професор

Яценко Віктор Олександрович, завідувач кафедри ландшафтної та туристично-рекреаційної архітектури, доктор архітектури, доцент

Федорченко Микола Андрійович, голова первинної профспілкової організації студентів, аспірантів та докторантів, аспірант

Варга Джастін-Людвиг Людвигович, голова ради студентського самоврядування КНУБА, студент будівельного факультету, 4 курс

Ткаченко Надія Вікторівна, голова ради студентського самоврядування факультету урбаністики та просторового планування КНУБА, студентка 2 курсу

Захарова Юлія Валентинівна, голова ради студентського самоврядування архітектурного факультету, студентка 2 курсу

Шебанова Марія Олександрівна, голова ради студентського самоврядування будівельного факультету, студентка 3 курсу

Тверда Дарія Дмитрівна, голова ради студентського самоврядування факультету автоматизації та інформаційних технологій, студентка 3 курсу

Проскура Роман Анатолійович, голова ради студентського самоврядування факультету інженерних систем та екології, студент 4 курсу

Малдарі Аміна Тейранівна, голова ради студентського самоврядування будівельно-технологічного факультету, студентка 2 курсу

Приймак Ольга Сергіївна, голова ради студентського самоврядування факультету геоінформаційних систем і управління територіями, студентка 2 курсу

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram