Ахаїмова Анастасія Олександрівна

Ахаїмова Анастасія

Кандидат архітектури
Доцент
Контактна інформація:
akhaiimova.ao@knuba.edu.ua
https://orcid.org/0000-0001-6128-7410
ResearchGate https://www.researchgate.net/search.Search.html?query=Akhaimova&type=publication
Scopus Author ID
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57659885800
GOOGLE SCHOLAR  https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=BJuEbAsAAAAJ

ДОСЯГНЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Кандидат архітектури
Доцент
Народилася 05.06.1975 в м. Дніпропетровськ.
У 1998 закінчила архітектурний факультет Придніпровської державної академії  будівництва та архітектури. В тому ж році вступила до аспірантури Київського національного університету будівництва та архітектури.
Архітектор, педагог, учений.
Педагогічну діяльність розпочала в 2001 на кафедрі архітектурного проектування цивільних будівель і споруд КНУБА.
У 2005 захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата архітектури. З 2011 – доцент кафедри АПЦБС КНУБА. Викладає профілюючі навчальні дисципліни – архітектурне проектування на II–V курсах, дипломне проектування для бакалаврів, спеціалістів та магістрів, читає курс лекцій з теорії архітектурного формоутворення. Здійснює наукове керівництво аспірантами кафедри.
Творчі та дослідницькі інтереси – типологія громадських будівель і споруд, теорія архітектурного формоутворення в контексті економічних, середовищних, конструктивних систем та естетичних категорій, методи наукових досліджень в архітектурі, концептуальне проектування.
Опубліковано понад 20 наукових праць у вітчизняних та міжнародних фахових  виданнях. Брала участь у 15 науково-практичних конференціях. Є автором науково-методичної літератури.
Навчання у докторантурі КНУБА за темою: «Методологія архітектурного проектування об’єктів для спорту високих досягнень»  з листопада 2012- по листопад 2015 р.  Затверджений звіт від 20.11.2015 р.


Підвищення кваліфікації 2022

Стажування у ТОВ «БК «УКРАРХБУДІНВЕСТ»

Підвищення кваліфікації 2017
apcbs Підвищ.Кваліф.Ахаїмова

Стажування у ТОВ «А-24D» за темою «Сучасні напрямки архітектурного проектування житлових і громадських будівель і споруд». З 30.11.2017 р. По 30.12.2017. Наказ КНУБА про направлення на стажування №992/1 від 27.11.2017 р. Наказ КНУБА про підвищення кваліфікації № 285 від 11.07.2017 р.

Сертифікати

Дипломи

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram