АСПІРАНТУРА

Гарант освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» з 2022 року – професор кафедри теорії архітектури БРІДНЯ ЛАРИСА ЮРІЇВНА

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АСПІРАНТІВ

СИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ, ЯКІ РЕАЛІЗУЄ КАФЕДРА

Стажування та міжнародні сертифікати викладачів.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram