Біленкова Світлана Вікторівна

В 1986 році закінчила Чернівецький педагогічний коледж ім.О.Маковея за спеціальністю “вчитель початкових класів”.

В 1993 році закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю “історик”, “викладач історії”.

В 2004 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Архітектура Чернівців ХІХ – першої половини ХХ століття. Дослідження стилістичних особливостей архітектури міста і процесу її стильової еволюції» (кандидат мистецтвознавства, 17.00.04. Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво та архітектура, місце захисту: м.Санкт-Петербург, Росія).

В 2011 році пройшла переатестацію (кандидат мистецтвознавства, 26.00.01 «Теорія та історія культури», місце проходження переатестації: м.Київ, Україна).

В 2012 році отримала вчене звання доцента по кафедрі рисунка та живопису.

 • Дійсний член УНК ІКОМОС. Член бюро УНК ІКОМОС, вчений секретар  (2009-2015).
 • Заступник голови громадської консультативної ради з питань збереження культурної спадщини м.Чернівців (2003-2008).
 • Член Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури України (2008-2013).
 • Член науково-методологічної ради інституту “УкрНДІпроектреставрація (2012-2016).
 • Член Вченої ради Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень (2009-2017).
 • Культурний дипломат  міжнародної  приватної Віденської фундації імені Фрідріха та Ліліан Кіслер.
 • Член Редакційної колегії  Українського державного інституту культурної спадщини.

Педагогічний стаж з 1994 року.

Викладає дисципліни:

 • Основи теорії дизайну.
 • Мистецтво і архітектура регіонів.
 • Художньо-декоративне оздоблення інтер’єру.
 • Історія дизайну, архітектури і мистецтва.

Принцип викладання: Дидактичні принципи від загального до окремого, принципи доказовості, послідовності, науковості, творчості, що відповідають функціям університетської освіти – освітній, соціальній, науковій, виховній.

Біленкова_СВ_Досягнення_у_професiйнiй_дiяльності_2023

Наукова діяльність:

 1. Профіль науковця на порталі Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського – ID: 1474488 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1474488
 2. ORCID ID – https://orcid.org/0000-0003-3061-1083
 3. Google Scholar Citations
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram