141 Гарант освітньої програми

Бондар Роман Петрович

Загальні відомості про гаранта освітньо-наукової програми доктора філософії за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», галузі знань: 14 «Електрична інженерія», рівень вищої освіти: третій

Доктор технічний наук, професор

Доктор технічних наук, доцент, професор кафедри електротехніки та електроприводу КНУБА. У 2004 році отримав кваліфікацію «інженер з автоматизації» за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами» після закінчення КНУБА. З 2004 по 2008 роки навчався в аспірантурі при цьому ж університеті. З 2005 по 2009 р.р. – головний метролог-начальник КВПіА ВАТ «Ірпінський комбінат «Перемога» .У 2009 році захистив дисертацію кандидата технічних наук. Вчене звання доцента присвоєно у 2013 р. У 2021 році захистив докторську дисертацію. З 2009 року працює у КНУБА на посаді доцента, з 2022 – професора кафедри електротехніки та електроприводу. Сфера наукових інтересів пов’язана з розробкою вібраційних приводів на основі магнітоелектричних лінійних двигунів. У творчому доробку біля шістдесяти наукових праць. Серед них одна монографія та один навчальний посібник.

Наукова робота:

  • Науково-дослідна робота КНУБА «Розвиток теорії та дослідження електромеханічних комплексів, автоматизованих систем контролю технологічних процесів та якості конструкцій і споруд у будівельній галузі» (№ ДР 01060010010).
  • Науково-дослідна робота КНУБА «Автоматизовані електромеханічні системи та вимірювальні комплекси» (№ ДР 0112U005112).
  • «Розвиток теорії, розробка математичних моделей, дослідження динамічних процесів в електромеханічних системах будівельних машин та механізмів» (№ ДР 0115U005386).
  • Науково-дослідна робота КНУБА «Дослідження режимів роботи, розроблення вдосконалених математичних моделей електромеханічних систем технологічного обладнання та транспортних засобів будівництва» (№ ДР 0118U004934).
Досягнення у професійній діяльності
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram