Бородавка Євгеній Володимирович

БОРОДАВКА Євгеній Володимирович – професор кафедри інформаційних технологій проєктування та прикладної математики, доктор технічних наук, доцент.

borodavka.iev@knuba.edu.ua, yevgeniy.borodavka@gmail.com

(067) 812-27-52, внутр. 4-02, кімната 366-в

Загальна інформація. Освіта

У 2003 р. закінчив Київський університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Інформаційні технології проєктування» та отримав кваліфікацію магістр.

Кандидат технічних наук за спеціальністю «Системи автоматизації проєктувальних робіт» з 2009 р. Дисертацію захистив 20 листопада 2008 р. у спеціалізованій раді Д 26.056.01 Київського національного університету будівництва і архітектури.

Доктор технічних наук за спеціальністю «Інформаційні технології» з 2017 р. Дисертацію захистив 7 квітня 2017 р. у спеціалізованій раді Д 26.056.01 Київського національного університету будівництва і архітектури.

Вчене звання доцента кафедри прикладної математики присвоєно у 2011 році. Науково-педагогічний стаж 15 років.

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років

Наукова робота

Проходив підвищення кваліфікації за напрямком «Комп’ютерні технології тестування та дистанційного навчання» на базі Київського національного університету будівництва та архітектури в 2011 та 2016 роках.

Патент «Rendering system and rendering method thereof» – I. Borodavka, O. Lisovyi, D. Deineka – WO2016006786A1 (2016-01-14) / KR20160005490A (2016-01-15) / US10008025B2 (2018-06-26).

Керівник дисертаційної роботи Квасневського Владислава Михайловича на тему: «Моделі і методи інформаційного проектування об’єктів у Allplan», що була представлена на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології» та успішно захищена 20 лютого 2020 року.

Перелік навчальних дисциплін

 1. Технології 3D моделювання для студентів ІІІ-го курсу денної форми навчання спеціальності 126 «Інформаційні системи і технології».
 2. Графічні інформаційні технології та геометричне моделювання для студентів V-го курсу денної форми навчання спеціальності 126 «Інформаційні системи і технології».
 3. Моделювання бізнес процесів підприємств для студентів V-го курсу денної форми навчання спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки».\
 4. Математичне моделювання засобами динамічного програмування для студентів V-го курсу денної форми навчання спеціальності 126 «Інформаційні системи і технології».
 5. Дипломне проектування студентів освітнього рівня «бакалавр», «магістр» (участь у ДЕК та консультування атестаційних випускних робіт).
 6. Керівництво аспірантами за спеціальністю 126 «Інформаційні системи і технології».

Науково-методична робота

Автором опубліковано понад 50 науково-дослідних, навчально-методичних та інших робіт, серед яких 2 самовчителя, 1 навчальний посібник, 2 монографії і 2 конспекти лекцій. Розробник 6 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА.

Публікації 2021 р.

 1. Бородавка Є.В. Інформаційна технологія системи діагностики технічного стану будівель на основі дослідження мікросейсмічних коливань / Є.В. Бородавка, О.В. Горда, М.І. Яценко, Д.-О.І. Пороховник, А.Ю. Камінський // The 5th International scientific and practical conference “World science: problems, prospects and innovations” (January 27-29, 2021) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2021. 1300 p.ISBN 978-1-4879-3793-5.
 2. Бородавка Є. В., Горда О. В., Яценко М. І., Пороховник Д.-О. І., Камінський А. Ю. Інформаційна технологія системи діагностики технічного стану будівель на основі дослідження мікросейсмічних коливань., The 5th International scientific and practical conference “World science: problems, prospects and innovations” (January 27-29, 2021) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2021. pp 310-319.http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/01/WORLD-SCIENCE-PROBLEMS-PROSPECTS-AND-INNOVATIONS-27-29.01.21-min.pdf
 3. Honcharenko, T., Mihaylenko, V., Borodavka, Y., Dolya, E., Savenko, V. Information tools for project management of the building territory at the stage of urban planning CEUR Workshop Proceedingsthis link is disabled, 2021, 2851, стр. 22–33 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6504344761
 4. T. Honcharenko, G. Ryzhakova, Ye. Borodavka, D. Ryzhakov, V. Savenko, O. Polosenko. Method for representing spatial informationof topological relations based on a multidimensional data model, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, vol. 16, Issue 7, 2021, pp. 802-809, http://www.arpnjournals.org/jeas/research_papers/rp_2021/jeas_0421_8555.pdf (SCOPUS)

Публікації 2022 р.

1.Бородавка Є В. Використання BIMVISION для інтеграції процесів проєктування та управління будівництвом будівельних об`єктів. IX міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку освіти».  – К.: КНУБА, 2022 с. 22-23. https://drive.google.com/file/d/1o4wjzhI6Uu-IiMbqZD-JYK1jq39HSVSg/view

2. Бородавка Є.В., Зазулін О.Ю. ОБМІН ДАНИМИ У РОЗПОДІЛЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта та суспільство в XXI столітті: наукові ідеї та механізми реалізації». – Кропивницький, 19 листопада 2022, ст. 54-55. http://www.economics.in.ua/2022/12/19-1.htm

Публікації 2023 р.

 1. Зазулін О.Ю., Бородавка Є.В. Перспективи використання систем штучного інтелекту в сучасних інформаційних системах. Х Міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку змісту освіти. К: КНУБА, 2023. С. 81-82 https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf
 2. Є.В. Бородавка, О.О. Терентьєв. Комп’ютерна графіка. Підручник /  — К.:  2023. — 132 с.:іл.
 3. О.О. Терентьєв, І.В. Русан, Є.В. Горбатюк,   Є.В. Бородавка, О.І. Баліна, О.В. Доля, О.Б. Тисленко. Моделі та методи інформаційної технології системи  діагностики технічного стану об`єктів будівництва: підручник / – К.: 2023. – 240 с.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram