Брідня  Лариса Юріївна

Кандидат архітектури
Доцент
Гарант освітньої програми першого (бакалаврського) рівнявищої освіти
за спеціальністю 191 “Архітектура та містобудування”
Заступник декана
Контактна інформація:
bridnia.liu@knuba.edu.ua
https://orcid.org/0000-0001-9141-082X
Web of Science /Publons https://publons.com/researcher/1923585/larysa-bridnia/
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Bridnia-Larysa
Scopus Author ID 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222121494
GOOGLE SCHOLAR https://scholar.google.com/citations?user=dZcsyoIAAAAJ&hl=ru

ДОСЯГНЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Народилася 1970 в м. Києві.
У 1986, після закінчення середньої  школи № 58   м. Києва, вступила на архітектурний факультет Київського інженерно-будівельного інституту. У 1992 його закінчила.
Архітектор, педагог, учений.
З 1992 по 1993 працювала архітектором в АПМ-7 Зонального науково-дослідного інституту типового і експериментального проектування житлових і громадських споруд (КиївЗНДІЕП). З 1993 по 1996 навчалася в аспірантурі Київського державного технічного університету будівництва та архітектури. З листопада 1996 по березень 2001 працювала архітектором  у ВАТ «Укртурінвест» у м. Києві.
Педагогічну діяльність розпочала з 2001 в Київському національному університеті будівництва та архітектури на посаді асистента кафедри архітектурного проектування цивільних будівель і споруд, з жовтня 2012 – на посаді доцента цієї кафедри. У листопаді 2014 захистила кандидатську дисертацію на тему «Методичні основи реконструкції типових готелів в Україні» за спеціальністю 18.00.02 «Архітектура будівель і споруд». У 2015 отримала вчене звання доцента.
У творчому доробку Л.Ю. Брідні – ряд реалізованих проектів житлових та громадських будівель і споруд, а також інтер’єрів житлових та громадських будівель.
Надруковано близько 40 наукових статей з архітектурного проектування та реконструкції цивільних будівель і споруд, навчальний посібник для студентів-архітекторів «Архітектурне проектування будівель і споруд тимчасового колективного проживання»  (2012, у співавторстві з В.З. Ткаленко), методичні вказівки з проектування готелів, активно виступає на  міжнародних та вітчизняних конференціях з питань архітектурного проектування цивільних будівель  і споруд.
Підвищення кваліфікації 2019
apcbs Підвищ.Кваліф.Брідня
Стажування у ТОВ «ЄК ПРОЕКТ» За темою «Архітектурне проектування і реконструкція житлових будівель» (Наказ КНУБА №629/1 від 05.07.2019 р.)

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram