Чуприна Христина Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту в будівництві

Summary

  1. Закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури,2010 р, Спеціальність «Інформаційні технології проектування», кваліфікація магістр комп’ютерних наук, диплом з відзнакою КВ №39701356
  2. Доктор економічних наук, 08.00.04 –  «економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) », рік захисту — 2020, Тема: «Теоретико-методологічні засади трансформації систем управління будівельними підприємствами в умовах цифровізації економіки», ДД№010307 від 26.11.2020 р., МОНУ.

  3. Атестат доцента кафедри менеджменту в будівництві від 02.07.2020 р., АД №005000, МОНУ.

  4. Здійснено наукове керівництво  здобувача наукового ступеня  кандидата економічних наук: Грабчака Дмитра Володимировича (спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», тема дисертації: «Економіко-управлінські засади організації реінжинірингу на будівельних підприємствах», рік захисту – 2021 р.) .

  5. Участь в атестації наукових кадрів в якості офіційного опонента Піскульова Ілона Володимирівна, спеціальніцсть 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), спецрада Д12.052.02 в ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет, 2021 р.;

  6. Пройшла стажування в Astana IT University, сертифікат про наукове стажування, «Управління підприємствами в умовах цифровізації економіки», 20.09.2021р., 180 год. Наказ КНУБА № 1030/1 від 03.11.2021р.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram