Цифра Тетяна Юріївна

Цифра Тетяна Юріївна – доцент кафедри економіки будівництва, кандидат економічних наук.

tsyfra.tiu@knuba.edu.ua

тел. (044) 241-55-32, внутр. 5-32

кімната 316

Bielienkova O., Stetsko M., Sorokina L., Tytok V., Tsyfra T. & Kalashnikov D. Financial and Economic Basis of Ensuring the Competitive Potential of the Enterprise. Digitalisation: Opportunities and Challenges for Business. ICBT 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, Vol. 620. Pp 324–332 SCOPUS

Стеценко С.П., Шевчук К.І., Боліла Н.В., Ніколаєва Т.В., Кіщенко Т.Є., Ізмайлова К.В., Крикун К.В., Оліферук С.Л., Гусарова Л.В., Рубцова О.С., Сорокіна Л.В.; Гойко А.Ф., Шапошнікова І.О., Бєлєнкова О.Ю., Цифра Т.Ю., Запєчна Ю.О., Гриценко О.С., Росинський А.В. Економіка будівельного підприємства. КНУБА, Київ.530с.

Т.Ю. Цифра, А.А. Моголівець, Д.М. Вершигора. Digital-skills економістів-будівельників в епоху VUCA та BANI-світу. «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин». – Вип. 49(1). – К.: КНУБА, 2022. С.192-206.

Т.Ю. Цифра, А.А. Моголівець, Д.М. Вершигора. Digital-skills економістів-будівельників в епоху VUCA та BANI-світу. Зб. наук. праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин». – Вип. 49(1). – К.: КНУБА, 2022. (НМБ: ВАСЕ, Google С.192-206.

Н.А. Васильєва, Н.В. Боліла, Т.Ю.Цифра. Прогнозування рівня санаційної спроможності будівельного підприємства. «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин». – Вип. 49(1). – К.: КНУБА, 2022. С. 157-163.

Fedun Igor; Stetsenko Sergii; Tsyfra Tatiana; Vershygora Dmytro; Valchuk Bohdan; Andriiv Valentyna. Innovative Software Tools for Effective Management of Financial and Economic Activities of the Organization 2023. Book chapter Springer (Scopus) URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-08093-7_2

Сорокіна Л.В., Стеценко С.П., Гойко А.Ф., Бєленкова О.Ю., Цифра Т.Ю. Розвиток інформаційних технологій у контексті післявоєнної відбудови житлової інфраструктури. Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції “Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будів-ництві”. -Київ – 7-8 червня 2022 р.

Цифра Т.Ю. BIM як інструмент реформування системи ціноутворення (на прикладі дорожньо-будівельних підприємств Казахстану). Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2021. № 47 (2). С. 168-180.

Stetsenko S., Tsyfra T., Vahovich I., Sichnyi S., Lytvynenko О. Іnformation and analytical tools for monitoring the prices of material and technical resources (MTR) of construction. Scientific Journal of Astana IT University, 2021. №7. Рр. 63-76. DOI: 10.37943/AITU.2021.40.39.006

Стеценко С.П., Цифра Т.Ю. Digital-skills в епоху VUCA-світу. Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика: Міжнародний науково-технічний форум (26-27 жовтня 2021 р., м. Київ). – Київ: Видавництво Ліра-К, 2021.– С.439

Рябініна Ю.С., Цифра Т.Ю. Проблеми вибору визначенних систем (віконних) у VUCA-світі. Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика: Міжнародний науково-технічний форум (26-27 жовтня 2021 р., м. Київ). – Київ: Видавництво Ліра-К, 2021.– С. 447-449

Петрик Т., Цифра Т.Ю. Оцінка потенціалу будівельних підприємств як фактор забезпечення інвестування та конкурентоспроможності. Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика: Міжнародний науково-технічний форум (26-27 жовтня 2021 р., м. Київ). – Київ: Видавництво Ліра-К, 2021.– С. 482

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Цифра Т.Ю., Локтіонова Я.Ф., Костенко Н.А. Бюджетування як інструмент планування і управління господарською діяльністю підприємства. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2020. № 46. С. 24-31.

Монографії:

Цифра Т.Ю. Система сертифікації ринку житла – нові реалії України. Environmental protection: колективна монографія/. Куліков П.М., Журавська Н.Є., Цифра Т.Ю..  К.: Видавництво «Людмила», 2020.С.117-129.

Міжнародні видання

Honcharenko, T., Chupryna, Y., Ivakhnenko I., Tsyfra, T., Zinchenco, M. (2020) Reengineering of the Construction Companies Based on BIM-technology // International Journal of Emerging Trends in Engineering Research, 2020, volume 8.№8, august http://www.warse.org/IJETER/static/pdf/file/ijeter22882020.pdf (SCOPUS) https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/22882020

Stetsenko S.P., Tytok V.V., Emelianova O.M., Bielienkova O.Yu. and Tsyfra T.Yu. Management of Adaptation of Organizational and Economic Mechanisms of Construction to Increasing Impact of Digital Technologies on the National Economy. Journal of Reviews on Global Economic. 2020. № 9. Р. 149–164. (Видання внесене до МНБ: ECONLIT ,  RePEc ,  CAB Abstracts , OCLC (WorldCat) , HINARI ,  PubsHub Tm ,  Open J-Gate ,  Google Scholar ,  Directory of Research Journals Indexing). DOI: https://doi.org/10.6000/1929-7092.2020.09.15

Stetsenko S., Bolila N., Sorokina L., Tsyfra T., Molodid O. Monitoring mechanism of resilience of the anti-crisis potential system of the construction enterprise in the long-term period. ECONOMICS, FINANCE AND MANAGEMENT REVIEW. 2020. №3, 29-40. (Видання внесене до МНБ CrossRef (DOI: 10.36690); Google Scholar; National Library of Estonia; The ESTER e-catalog; PKP-Index; Eurasian Scientific Journal Index; Academic Recourse Index (ResearchBib); International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF); Advanced Science Index (Germany); ICI World of Journals (Poland); Directory of Research Journals Indexing (India). DOI: https://doi.org/10.36690/2674-5208-2020-3-29

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Рябініна, Ю.С., Цифра, Т.Ю. (2020). Енергозберігаючі віконні системи: типи, розвиток, порівняння та перспективи. Шляхи підвищення ефективності будівництва , (45), 57–70. https://doi.org/10.32347/2707-501x.2020.45.57-702020р.

Боліла Н.В., Цифра Т.Ю., Шевченко Ю. Ефективне використання оборотних коштів будівельного підприємства як фактор економічної безпеки. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2020. Вип. 44(економічний). С.174-182 (НБД:  Google Scholar, CrossRef, BACE). DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2020.44.133-146

 http://ways.knuba.edu.ua/article/view/198384

Матеріали конференцій

Цифра Т.Ю. Економіко-управлінське моделювання конструктивів будівельного проекту на засадах «зелених BIM-технологій»/ збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Environment protection-2020», 5 червня 2020, м. Київ, – КНУБА, -с.95-97. http://www.knuba.edu.ua/?p=76648

Цифра Т.Ю. Впровадження ВІМ-технологій в освітній процес ЗВО/ Онлайн-презентація /VІ Міжнародна конференція «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами» 11 грудня 2020р. – Луцьк: НТУ, http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/vi-mizhnarodna-konferenciya-aktualni-problemi-upravlinnya-socialno-ekonomichnimi-sistemami

Стеценко С.П., Бєлєнкова О.Ю., Цифра Т.Ю. Організація ринку соціальноорієнтованого житла запорука зростання просторового капіталу територій/ Просторовий розвиток територій: традиції та інновації/ матеріали ІІ Міжнародної-науково-практичної конференції. (м. Київ, 26-27 листопада 2020 р.). К.: ДКСЦентр, 2020. С.175-177.

https://iino.knuba.edu.ua/images/2020/ZbirnikKONF2020.pdf

Боліла Н.В., Молодід О.О., Цифра Т.Ю. Економіко-управлінський інструментарій формування економічного імунітету будівельного підрядного підприємства. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві : програма та тези доп. ІІ міжнар. науково-практичної конф., м.Київ, 26 – 27 березня 2020 р. Київ : КНУБА, 2020. С. 135-136.

Цифра Т.Ю., Василюк М.В. Теоретичні основи фінансової стійкості будівельних підприємств. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві : програма та тези доп. ІІ міжнар. науково-практичної конф., м. Київ, 26 – 27 березня 2020 р. Київ : КНУБА, 2020. С. 202-204.

Цифра Т.Ю., Рябініна Ю.С. Сонячні вікна-батареї Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві : програма та тези доп. ІІ міжнар. науково-практичної конф., м. Київ, 26 – 27 березня 2020 р. Київ : КНУБА, 2020. С. 207-208.

Цифра Т.Ю., Костенко Н.А. Бізнес-процеси підприємства: сутність і класифікація. Working program International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020» 25.11-27.11.2020 in Kyiv university of construction and architecture. – K.: KNUCA, 2020. – С. 292-293.

http://bmc-conf.com/

Бурлака Д.М., Цифра Т. Ю. Теоретичні підходи до економіко-математичного моделювання ефективності будівельного підприємства . Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні».- Ніжин, 26 листопада 2020 року «Ніжинський агротехнічний інститут». http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020.pdf

Василюк М.В., Цифра Т.Ю. Методика і методи оцінки фінансової стійкості будівельного підприємства. Всеукраїнська науково-практична конференція

«Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні».- Ніжин, 26 листопада 2020 року «Ніжинський агротехнічний інститут». http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020.pdf

Костенко Н.А, Цифра Т.Ю. Інформаційно-аналітична модель ресурсним забезпеченням бюджету будівельного підприємства. Всеукраїнська науково-практична конференція  «Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні».- Ніжин, 26 листопада 2020 року «Ніжинський агротехнічний інститут». http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020.pdf

Петровський О. Г., Цифра Т.Ю. Теоретичні аспекти експертизи будівельних проектів Всеукраїнська науково-практична конференція  «Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні».- 26 листопада 2020 року «Ніжинський агротехнічний інститут.- Ніжин, / Зб. наук. праць /наук.ред. В.С. Лукач – Ніжин, 2020. – с. 35-40.

http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020_p001.pdf

Рябініна Ю. С., ЦифраТ. Ю. Методичні підходи до розробки організаційно-технічних та економічних рішень щодо енергозбереження в багатоповерхових житлових будинках (на прикладі віконних систем) Всеукраїнська науково-практична конференція  «Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні».- Ніжин,

Рябуха Ю.С., Цифра Т.Ю. Економічна оцінка надійності підприємств виробників будівельних матеріалів Всеукраїнська науково-практична конференція  «Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні».- Ніжин, 26 листопада 2020 року «Ніжинський агротехнічний інститут». http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020.pdf

Міжнародні видання

Гойко А.Ф., Сорокина Л.В., Цифра Т.Ю.. Вейвлет-анализ структуры финансовых потоков при строительстве объектов социальной сферы в Украине. Новая экономика. 2019. Спецвыпуск. Экономика строительства, №2», – С .27-36 ISSN 2224-2031

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Помазуновська Т.О., Цифра Т.Ю.. Оцінка фінансової стійкості підприємств будівельної галузі у період 2012-2017 роки. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2019. Вип. 40 (економічний). С.174-182 (НБД:  Google Scholar, CrossRef, BACE). DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2019.40.174-182  http://ways.knuba.edu.ua/article/view/196325

Бєлєнкова О.Ю., Цифра Т.Ю.. Формування стратегії забудовників в умовах економічної динаміки. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2019. № 42. С. 189–198. (НБД:  Google Scholar, CrossRef, BACE). DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2019.42.189-198  http://ways.knuba.edu.ua/article/view/198189

Цифра Т.Ю. Особливості договірних відносин у будівництві з урахуванням міжнародно визнаних типових контрактів: Практичний порадник. Ч.2: Загальні відомості. Вип.2.;К.:ГС “Міждержавна гільдія інженерів-консультантів”.-Х.: В-цтво “Форт”, 2019.- 131 с.,

Цифра Т.Ю. Будівництво за контрактами FIDIC: як узгодити документацію з українським законодавством // Журнал головного інженера. Випуск 09, 2019. –К.: В-цтво «ТехМедіа», 2019.-с.47-51

Матеріали конференцій:

Стеценко С.П., Цифра Т.Ю. Міжнародний рейтинг доступності житла та місце у ньому України. IV Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві». Київ 27-28 березня 2019, С. 137-138.

Tsyfra T. Experience of training on pricing KNUBA construction. / Poster presentation on Inernational Conference and Practical Workshop on  «Construction Unit Prices and BIM Technologies» 26-29 october 2019, Turkey. https://www.youtube.com/watch?v=ETNGmQmdiX0

Цифра Т.Ю., Стеценко С.П. Доступність та доступність житла – фактори загроз економічної безпеки.  Тези доповіді. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві.  Міжнародна науково-практична конференція (23-24 травня 2019 р.) КНУБА – Київ: Видавництво Ліра-К, 2019-312с

Цифра Т.Ю. Фінансове забезпечення діяльності будівельної компанії./ Лацік О.Є., Цифра Т.Ю. // IV Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві». Київ 27-28 березня 2019, с. 191-192.

Цифра Т.Ю., Омельяненко М.М., Лацік О.Є. Соціальний найм житла  в контексті сталого просторового розвитку територій / Просторовий розвиток територій: традиції та інновації/ матеріали І Міжнародної-науково-практичної конференції. (м. Київ, 10-11жовтня 2019р.). К.: ДКС Центр, 2019. С.193-196.

Цифра Т.Ю. Теоретичні підходи до управління розвитком персоналу будівельного підприємства //Рябуха Ю.С., Цифра Т.Ю. // Міжнародна науково-практична конференція “Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві” КНУБА (23-24 травня 2019) Київ, -С.260-261

Цифра Т.Ю. Інноваційна політика ТОВ “ЖИТЛОБУД-БК”//Бурлака Д.М., Цифра Т.Ю. // Міжнародна науково-практична конференція “Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві” КНУБА (23-24 травня 2019) Київ, -С.266-267.

Цифра Т.Ю. Підходи до управління грошовими потоками на будівельному підприємстві //Гаскевич А.С., Цифра Т.Ю. // Міжнародна науково-практична конференція “Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві” КНУБА (23-24 травня 2019) Київ, -С.267-268.

Цифра Т.Ю. БОК як засіб фінансування житлового будівництва//Ільченко Т.А., Цифра Т.Ю. // Міжнародна науково-практична конференція “Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві” КНУБА (23-24 травня 2019) Київ, – С.272-273.

Цифра Т.Ю. Теоретичні основи фінансового забезпечення відтворення основних засобів будівельних підприємств//Мелашенко В.В., Цифра Т.Ю. // Міжнародна науково-практична конференція “Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві” КНУБА (23-24 травня 2019) Київ, – С.289-290.

Цифра Т.Ю. Аналіз виконання державної програми «Доступне житло» у 2010-2017 рр. // Цифра Т.Ю., Чинчик А.А. // Програма та тези доповідей                            IV Міжнародної науково-технічної конференції “Ефективні технології в будівництві” КНУБА (23-24 травня 2019) Київ, – С.139-140.

 1. Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

  Цифра Т. Ю., Запєчна Ю. О., Гриценко О. С.. Економічні підходи до формування та оцінки стратегії будівельного підприємства [Текст]. Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. – № 39 (4). – С. 70–76. (Збірник входить в НБД: Ulrich’s, Copernicus, РИНЦ, НБД: Ulrich’s Periodicals Directory (США), DRIVER, ResearchBib, Directory of Open Access Journals (DOAJ), WorldCat, CrossRef, Directory Indexing of International Research Journals, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Open Academic Journals Index (OAJI), Open Access Articles, JURN, International Scientific Indexing (ISI).

  Цифра Т.Ю., Бєлєнкова О.Ю, Мацапура О.В., Остапенко І.О.  Економічна оцінка заходів з підвищення енергоефективності. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, вип.36, 2018, С.78-82. DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2018.36.78-83

  Цифра Т.Ю. Класифікація житла за типами доступності методом дискримінантного аналізу Електронний ресурс. Ефективна економіка. – 2018) http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2018/43.pdf

  Бєлєнкова О.Ю., Цифра Т.Ю., Мацапура О.В., Остапенко І.О.. Економічна оцінка заходів з підвищення енергоефективності Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин – Зб. наукових праць  2018. – Вип. 36 ч.2 – С. 78-82.

  Навчально-методичні праці:

  Стеценко С.П., Ізмайлова К.В., Гойко А.Ф., Гриценко О.С., Бєлєнкова О.Ю., Цифра Т.Ю., Шапошнікова І.О., Шевчук К.І, Салабай С.М.. Складання інвесторської кошторисної документації за укрупненими показниками .Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та економічної частини дипломних проектів. – К.: КНУБА, 2018.– 24 с.

  Матеріали конференцій:

  Цифра Т. Ю. Зміни оподаткування, оплата праці та державний контроль з дотримання трудового законодавства в будівельній галузі у 2017-2018 роках. Електронне видання: Режим доступу: https://ssb.com.ua/index.php?option=com_ content&task=view&id=476 /

  Т. Ю. Цифра // Стендова доп. XIІI Міжнар. наук.-практ. конф. для фахівців будівельної і житлово-комунальної галузі, замовників, інвесторів, проектантів «Визначення вартості об’єктів будівництва, проектних, будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт із застосуванням сучасних технологій і матеріалів. Ціноутворення, управління та документообіг у будівництві – 2018», 29 трав. – 2 черв.2018 р.). – Івано-Франківськ, 2018.

 1. Монографії:

  Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою будівельного підприємства: [моногр.] /Сорокіна Л. В., Стеценко С. П., Гойко А. Ф., Ізмайлова К.В., Т. Ю. Цифра [та ін.] ; за наук. ред. д.е.н., проф. Л. В. Сорокіної. – К.: Київський національний університет будівництва і архітектури, Кривий Ріг: Видавець: ФОП Чернявський Д.О. 2017.– C.4-26.

  Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

  Цифра Т. Ю. Авансові платежі в міжнародних будівельних контрактах [Текст] Управління розвитком складних систем: зб. наук. пр. – Київ. 2017. – Вип. № 32. – C. 186–193. (Збірник входить в НБД: Ulrichsweb (США), BASE (Німеччина), Index Copernicus (Польща)).

  Бєлєнкова О. Ю., ЦифраТ.Ю., Запєчна Ю.О.. Оцінка концентрації ринку первинної нерухомості м. Києва та Київської обл.. Актуальні проблеми економіки № 6 (192), 2017 – С. 196-203 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ape_2017_6_22

  Цифра Т. Ю. Практичний досвід реалізації міжнародних будівельних контрактів в Україні [Текст]. Будівельне виробництво. – К., 2017. – Вип. № 63/2. – С. 78–85.

  Цифра Т. Ю. Методичні засади та аналітичні компоненти формування та оцінки економічної стратегії забудовника [Текст]. Будівельне виробництво. – 2017. –№62/2, ч.2. – С. 89–97.

  Цифра Т.Ю., Вахович І.В., Молодід О.О., Терещенко Л.В., Ячменьова Ю.В. Професія інженера-консультанта (будівництво).Будівельне виробництво, 2017.  № 63. С.16-21.

  Матеріали конференцій:

  Tsyfra T. , Hryhanska K. Goodwill account in building in project institutes. Working program International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2017» 28.11-01.12.2017 in Kyiv university of construction and architecture. – K.: KNUCA, 2017. – С. 51.

2016 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Цифра Т.Ю., Деркач Є.В.. Системи сертифікації – нові реалії України.  Енергоефективність в будівництві та архітектурі- Науково-техн. зб. – Вип.8. К.: КНУБА, 2016. – С.403-409.

Навчально-методичні праці:

.Цифра Т.Ю. Система договірних відносин в будівництві. Конспект лекцій для підготовки відповідальних виконавців інженерів технічного нагляду (дорожнє будівництво).-К.: ВУГІП- 2016 р.

Гусарова Л.В., Цифр Т.Ю., Боліла Н.В.. Фінансово-економічна діяльність.  Конспект лекцій.-К.КНУБА, 2016.-116 с. (Особистий внесок: Теми 6,7,10,12 «Основні фонди», «Оборотні кошти». Реалізація продукції та ціноутворення на підприємстві. Аналіз та оцінка фінансово-економічної діяльності підприємства)

Салабай С.М., Стеценко С.П., Гойко А.Ф., Ізмайлова К.В., Гриценко О.С.,  Бєлєнкова О.Ю., Цифра Т.Ю., Шапошнікова І.О.. Економіка будівництва: метод. вказівки до контр. роботи “Складання інвесторської кошторисної документації за укрупненими показниками” та виконання економічної частини дипломних проектів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  – К.: КНУБА, 2016. – 22 с.

Цифра Т.Ю. Система договірних відносин в будівництві. Конспект лекцій для підготовки відповідальних виконавців інженерів технічного нагляду (дорожнє будівництво).-К.: ВУГІП- 2016 р.

2015 р.

 Навчально-методичні праці:

Цифра Т.Ю.  Енергоефективність в муніципальному  секторі. Навч. посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / Асоціація міст України в рамках  Проекту USAID ДІАЛОГ, 2015. –184 с. у співавторстві. Особистий внесок: Розділ 2 Енергетичний план муніципалітету та Розділ 8 Підготовка інвестиційного проекту з підвищення енергоефективності об’єктів.

Інші видання:

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ  ДСТУ-Н Б А.3.1-33:2015 Настанова щодо підготовки та складання договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт (у співавторстві).  Надано чинності: наказ Мінрегіону від 30.12.2015 р. № 360. Особистий внесок: 8 ст. http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=63686

Цифра Т.Ю., Бєлєнкова О.Ю. Нормативно-практичне видання. Довідник «Організація та контроль якості будівельних робіт». Особистий внесок:                           Розділ 11. «Кошторисна справа у будівництві» – К.: В-цтво «ТехМедіаГруп», 2020. – С.550. https://techmedia.com.ua/product/organizaciya-ta-kontrol-yakosti-budivelnikh-robit#zmist

BIM та ISO 19650 – у контексті управління проектами: проспект про стандарт ISO 19650 із використання інформаційного моделювання будівель. Електр. видання         / К. Кастен, Д. Альсен, І. Алвсоккер та ін. // вступ. ст. К. Рудден // О. Бродко, А. Гаврилов, О. Медведчук, Т.Ю. Цифра  та ін.Переклад та підготовка до публікації  ГС «МГІК»; – Харків: ТОВ «Видавництво «Форт», 2019.- 51с. Видання друковане. Електронна версія тут: http://iceg.com.ua/wp-content/uploads/2019/11/EFCA_Flipbook_BIM_ukr_.pdf

Приймала участь як експерт без публікацій:

 1. Міжнародний семінар “Формування особистості ХХІ століття: вплив та роль науки і освіти” 11-20 липня 2015р., Париж, Франція
 2. Міжнародний Круглий стіл «UKRAINE-FRANCE: directions des partenariats et des projets conjoints dans le domаinie de l’économie et de l’éducation», 16-17.07.2015, PARIS, FRANCE publié
 3. FIDIC National Business Day. FIDIC Contracts & Transposition of New Directives on Public Procurement.-20-22 october 2016, Bucharest, Romania. Режим доступу: http://iceg.com.ua/rumunski-budivelniki-zatsikavleni-u-vihodi-na-ukrayinskij-rinok/
 4. IV Міжнародна науково-практична конференція «Методологія і принципи ціноутворення в будівництві. Інноваційні технології в будівельній галузі та їх впровадження. BIM-технології», 24-25 травня 2017р., м. Мінськ

5       Круглий стіл на тему “Досвід взаємодії інжинірингових компаній з органами влади та міжнародними організаціями інженерів-консультантів під час реалізації проектів МФО” за участю представників Мінрегіону України, Словацької асоціації інженерів консультантів (SACE) та Міждержавної гільдії інженерів консультантів (МГІК, Україна), 27 листопада 2017р., м. Київ, Мінрегіон

  1. Experience of training on pricing KNUBA construction друк /Poster presentation on Inernational Conference and Practical Workshop on  «Construction Unit Prices and BIM Technologies» 26-29 october 2019, Turkey. https://www.youtube.com/watch?v=ETNGmQmdiX0
  2. Лектор за програмою Спецпідготовки інженерів-консультантів (довідка №14-19 від 20.06.2019р.)
  3. Система договірних відносин в будівництві /Т.Ю.Цифра// Конспект лекцій для підготовки відповідальних виконавців інженерів технічного нагляду (дорожнє будівництво).-К.: ВУГІП- 2016 р.
  4. Система договірних відносин в будівництві. /Презентаційні відео-матеріали/ https://www.youtube.com/watch?v=zpG13Xvatao(частина1), https://www.youtube.com/watch?v=w4nyhOQKPnc&t=8s (частина 2).
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram