НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Головна сторінка

Оргкомітет

Науковий комітет

Оформлення

Реєстрація

Оплата

Студентам

Контакти

Куліков П.М. – д.е.н., проф., ректор КНУБА (Київ) – голова міжнародного наукового комітету;

Шуляк О.О. – голова комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування – співголова;

Назаренко І.І. – д.т.н., проф., президент АБУ (Київ) – співголова;

Григоровський П.Є. – д.т.н., с.н.с., перший заступник директора НДІБВ (Київ, Україна); – співголова;

Товбич В.В. – д.арх., проф., зав. каф. ІТА КНУБА (Київ) – співголова;

 

 

Тонкачеєв Г.М. – д.т.н., проф., зав. каф. БТ КНУБА  (Київ, Україна); – співголова;

Третяк Ю.В. – д.арх., проф., зав. каф. Дизайну КНУБА (Київ) – співголова;

Тугай О.А. – д.т.н., проф., зав. каф. ОУБ КНУБА (Київ) – співголова.

Арутюнян І.А. – д.т.н., проф., зав. каф. ПЦБ ЗДІА (Запоріжжя, Україна);

Баумайстер Е. – д.т.н., проф. (Австрія);

Барабаш М.С. – д.т.н., проф., ФАДБ, НАУ (Київ, Україна);

Бевз М.В. – д.арх., проф., зав. каф. Архітектури та реставрації ЛПНУ (Львів, Україна);

Безуглий А.О. – к.е.н., доц., дійсний член Транспортної Академії України, Голова Науково-технічної ради ДП “ДерждорНДІ”

Березюк А.М. – к.т.н., проф., зав. каф. ТБВ ПДАБА (Дніпро, Україна);

Білоконь А.І. – д.т.н., проф., ПДАБА (Дніпро, Україна);

Бондар Г.В. – голова підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (Київ, Україна);

Бондар О.А.  д.е.н., проф., проректор з міжнародних зв’язків КНУБА (Київ, Україна)

Вайзе Торальф – директор «Фонд підтримки будівельної галузі» (Німеччина); 

Галушко В.О. – д.т.н., проф., ОДАБА (Одеса, Україна);

Доненко В.І. – д.т.н., проф., зав. Каф (Запоріжжя, Україна);

Дьомін М.М. – д.арх., проф., зав. каф. МБ КНУБА (Київ, Україна);

Древаль І.В. – д.арх., проф., зав. каф. МБ ХНУМГ імені О.М.Бекетова (Харків, Україна)

Єсипенко А.Д. – д.т.н., проф., віце президент Українсько-Китайського інституту нових технологій та матеріалів (Китай).

Іванченко Г.М. – д.т.н.,  проф., декан Будівельного факультету КНУБА (Київ, Україна);

Івашко Ю.В. – д.арх., проф. КНУБА (Київ, Україна);

Калуше В. – д.-інж., проф., Бранденбургський університет (Німеччина);

Кащенко О.В. – д.т.н., проф., декан Архітектурного факультету КНУБА (Київ, Україна);

Кизим М.О. – д.е.н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи, економіки і стратегічного розвитку КНУБА (Київ, Україна)

Климчук М.М. – Doctor of Economics, professor Department of Supply Chain Management, University of Manitoba, Canada

Кобиларчик Ю. – д.хаб., проф., інж., арх. Краківська Політехніка ім. Тадеуша Костюшка (Польща)

Ковальська Г.Л. – д.арх., проф., зав. каф. Теорії архітектури КНУБА (Київ, Україна)

Кравчуновська Т.С. – д.т.н., проф., зав. каф. ПОВ ПДАБА (Дніпро, Україна)

Криворучко Ю.І. – д.арх., проф., ЛПНУ (Львів, Україна)

Кузьор Александра – проф., заступник декана SUT (Глівіце, Польща) 

Кусьнєж-Крупа Д. – д.хаб., проф., інж., арх. Краківська Політехніка ім. Тадеуша Костюшка (Польща)

Куцевич В.В. – д.арх, проф., зав. каф. АПЦБС КНУБА (Київ, Україна)

Лізунов П.П. – д.т.н.,  проф., зав. каф. ОІ КНУБА (Київ, Україна);

Менейлюк О.І. – д.т.н., проф., зав. каф. ТБВ ОДАБА (Одеса, Україна);

Мііс Ф. – д.арх., проф., Гентський університет (Бельгія);

Млодецький В.Р. – д.т.н., проф., ПДАБА (Дніпро, Україна);

Молодід О.С. – д.т.н., доц., КНУБА (Київ, Україна);

Нігст П. – д.арх., проф. (Австрія)

Орленко М.І. – д.арх, проф., почесний Президент корпорації «Укрреставрація» (Київ, Україна)

Осипов О.Ф. – д.т.н., проф., КНУБА (Київ, Україна);

Офферманн Гельмут – д.-інж., проф., Університет прикладних наук (Любек, Німеччина);

Палеха Ю.М. – д.г.н., проф., НДІ «Діпромісто» ім.Ю.М. Білоконя (Київ, Україна);

Панченко Т.Ф. – д.арх., проф., зав. каф. Ландшафтної архітектури КНУБА (Київ, Україна);

Папржица К. – д.хаб., проф., інж., арх. Краківська Політехніка ім. Тадеуша Костюшка (Польща);

Плоский В.О. – д.т.н.,  проф., зав. каф. архітектурних конструкцій КНУБА (Київ, Україна);

Подхалянські Б. – д.хаб. інж., арх. Краківська Політехніка ім. Тадеуша Костюшка (Польща);

Поколенко В.О. – д.т.н.,  проф., КНУБА (Київ, Україна);

Радкевич А.В. – д.т.н., проф., проф. перший проректор Український державний університет науки і технологій( Україна, Дніпро);

Савйовський В.В. – д.т.н., проф.  (Україна);

Сердюк В.Р. – д.т.н., проф., ВНТУ (Вінниця, Україна);

Слєпцов О.С. – д.арх, проф., зав. каф. ОАтаАП КНУБА (Київ, Україна);

Соловйова М.М. – директор департаменту Охорони культурної спадщини КМДА (Київ, Україна);

Тімохін В.О. – д.арх., проф., зав. каф. ДАС КНУБА (Київ, Україна);

Фодчук І.М. – д.физ-мат. наук, проф., «Чернівецький національний університет» (Чернівці, Україна)

Хагенедер К. – директор проекту GIZ (Бонн, Німеччина);

Хрісчев Лучезар – д-р. – інж, проф. Університет архітектури, будівництва і геодезії (Софія, Болгарія);

Червяков Ю.М. – к.т.н., заступник директора ДП НДІБВ (Київ, Україна);

Черкес Б.С. – д.арх., проф., директор Інституту архітектури та дизайну ЛПНУ (Львів, Україна)

Чернишев Д.О. – д.т.н., проф., перший проректор КНУБА (Київ, Україна);

Чижевський О.П. – к.арх., Президент Національної спілки архітекторів України;

Шатов С.В. – д.т.н.,  проф., ПДАБА (Дніпро, Україна);

Шебек Н.М. – д.арх, проф., зав. каф. Містобудування КНУБА (Київ, Україна)

Шишкін О.О. – д.т.н.,  проф., зав. каф. ТБВМК КНУ (Кривий Ріг, Україна);

Шмаль Вольфанг – д-р. директор Фасіліті менеджмент (Магдебург, Німеччина);

Шпакова Г.В.  – д.е.н., проф., КНУБА (Київ, Україна);

Шумаков І.В. – д.т.н.,  проф., зав. каф. ТОБВ ХНАМГ  імені В.О. Бекетова  (Харків, Україна);

Яковлев М.І. – д.т.н., проф., віце-президент Академії Мистецтв України (Україна)  

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram