ДФ 01 191 АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Спеціалізована вчена рада ДФ 01 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 163 від 13.06.2022 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 50 від 30.05.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Головатюк Аліни Костянтинівни на тему «Сематичні архітектурні стереотипи громадського публічного простору міста» з галузі знань 19 «Архітектура і будівництво» за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

телефон: +38(098) 808-71-72

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: 04 серпня 2022 року, о 12:00 год.

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури, архітектурний факультет, кафедра інформаційних технологій в архітектурі, прос. Повітрофлотський, 31, м.Київ.

Посилання на онлайн трансляцію захисту дисертації: https://teams.microsoft.com/_#/pre-joincalling/19:aNe5eHVOAuOAbcu8XA_pPmQJp9U-0TsNewmWifdJEiU1@thread.tacv2

Голова ради:

ТОВБИЧ Валерій Васильович, д.арх., проф., зав.кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури.

Рецензенти:

ІВАШКО Юлія Вадимівна, д.арх., проф., проф.кафедри основ архітектури та архітектурного проектування Київського національного університету будівництва і архітектури;

БУЛАХ Ірина Валеріївна, д.арх., проф., проф.кафедри дизайну архітектурного середовища Київського національного університету будівництва і архітектури.

Офіційні опоненти:

КРИВОРУЧКО Юрій Іванович, д.арх., доц., проф.кафедри дизайну та основ архітектури Національного університету «Львівська політехніка»;

ГНАТЮК Лілія Романівна, к.арх., доц., зав.кафедри дизайну інтер’єру факультету архітектури, будівництва та дизайну Національного авіаційного університету.

Науковий керівник:

ЯБЛОНСЬКА Ганна Дмитрівна, к.арх., проф., проф.кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури.

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Анотація Головатюк А.К.

Дисертація Головатюк А.К.

Відгук офіційного опонента к.арх., доц. Гнатюк Л.Р. на дисертацію Головатюк А.К

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису к.арх., доц. Гнатюк Л.Р.

Відгук офіційного опонента д.арх, доц. Криворучко Ю.І. на дисертацію Головатюк А.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису а.арх., доц. Криворучко Ю.І.

Рецензія рецензента д.арх., проф. Булах І.В. на дисертацію Головатюк А.К.

Протокол створення та перевірки та перевірки кваліфікаційного та удосконаленого електронного підпису д.арх, проф., Булах І.В.

Рецензія рецензента д.арх., проф. Івашко Ю.В. на дисертацію Головатюк А.К.

Протокол створення та перевірки та перевірки кваліфікаційного та удосконаленого підпису д.арх., проф., Івашко Ю.В.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії Головатюк А.К.

Посилання на відеозахист дисертації Головатюк А.К.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram