ДФ 01.192 Будівництво та цивільна інженерія

Спеціалізована вчена рада ДФ 01.192 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 45 від 02.03.2023 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 5 від 03.02.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шугайло Олександр Петрович на тему «Робота сталевих опорних конструкцій обладнання та трубопроводів атомних станцій при сейсмічних навантаженнях» з галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

телефон: +38(098) 808-71-72

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: 04 травня 2023 року, об 11:00 год.

Посилання на онлайн трансляцію захисту: https://www.youtube.com/watch?v=JgbUIfeqNOw

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури, голов.корпус, каб. 319.

Голова разової спеціалізованої ради:

СОЛОДЕЙ Іван Іванович, доктор технічних наук, професор, професора кафедри будівельної механіки Київського національного університет будівництва і архітектури

Рецензенти:

ЮРЧЕНКО Віталіна Віталіївна, доктора технічних наук, професора, професора кафедри металевих і дерев’яних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури;

ВАБІЩЕВИЧ Максим Олегович, доктор технічних наук, доцент, професора кафедри будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури.

Опоненти:

БАРАБАШ Марія Сергіївна, доктор технічних наук, професор, професора кафедри комп’ютерних технологій будівництва Національного авіаційного університету;

ВОЛКОВА Вікторія Євгенівна, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри цивільної інженерії, технологій будівництва і захисту довкілля Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Науковий керівник:

БІЛИК Сергій Іванович, д.т.н., проф., Київського національного університету будівництва і архітектури.

Відгук наукового керівника

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Анотація на дисертацію

Дисертація Шугайло О.П.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рецензія рецензента д.т.н. М.О. Вабіщевича на дисертаційну роботу Шугайло О.П.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису д.т.н. М.О.Ващібевич

Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. М.С. Барабаш на дисертаційну роботу Шугайло О.П.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису д.т.н., проф. Барабаш М.С.

Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Волкової В.Є. на дисертаційну роботу Шугайло О.П.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису Волкової В.Є.

Рецензія рецензента д.т.н., проф. Юрченко В.В. на дисертаційну роботу Шугайло О.П.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису д.т.н., проф. Юрченко В.В.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Відеозахист дисертації Шугайло О.П.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram