ДФ 01.192 Будівництво та цивільна інженерія

Спеціалізована вчена рада ДФ 01.192 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 45 від 02.03.2023 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 5 від 03.02.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шугайло Олександр Петрович на тему «Робота сталевих опорних конструкцій обладнання та трубопроводів атомних станцій при сейсмічних навантаженнях» з галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

телефон: +38(098) 808-71-72

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури, архітектурний факультет.

Голова разової спеціалізованої ради:

СОЛОДЕЙ Іван Іванович, доктор технічних наук, професор, професора кафедри будівельної механіки Київського національного університет будівництва і архітектури

Рецензенти:

ЮРЧЕНКО Віталіна Віталіївна, доктора технічних наук, професора, професора кафедри металевих і дерев’яних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури;

ВАБІЩЕВИЧ Максим Олегович, доктор технічних наук, доцент, професора кафедри будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури.

Опоненти:

БАРАБАШ Марія Сергіївна, доктор технічних наук, професор, професора кафедри комп’ютерних технологій будівництва Національного авіаційного університету;

ВОЛКОВА Вікторія Євгенівна, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри цивільної інженерії, технологій будівництва і захисту довкілля Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Науковий керівник:

БІЛИК Сергій Іванович, д.т.н., проф., Київського національного університету будівництва і архітектури.

Відгук наукового керівника

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Анотація на дисертацію

Дисертація Шугайло О.П.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram