ДФ 03.191 Архітектура та містобудування

Спеціалізована вчена рада ДФ 03.191 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 226 від 04.10.2023 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 07 від 14.04.2023  року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Васильченко Дар’я Костянтинівна на тему «Принципи архітектурно-планувальної організації закладів позашкільної освіти в структурі об’єднаних територіальних громад» з галузі знань19 «Архітектура і будівництво» за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

телефон: +38(098) 808-71-72

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: 04 грудня 2023, об 15:30, каб. 204а центральний корпус КНУБА

Онлайн посилання на захист: https://www.youtube.com/watch?v=f2d-IKIb3mw

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури.

Голова разової спеціалізованої ради:

КОВАЛЬСЬКА Гелена Леонідівна, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри теорії архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури.

Рецензенти:

ТОВБИЧ Валерій Васильович, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій в архітектурі архітектурного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури;

БУЛАХ Ірина Валеріївна, доктор архітектури, професор, професор кафедри дизайну архітектурного середовища Київського національного університету будівництва і архітектури.

Опоненти:

ЖОВКВА Ольга Іванівна, доктор архітектури,  доцент, завідувач кафедри архітектури та просторового планування факультету наземних споруд і аеродромів Національного авіаційного університету;

ТИШКЕВИЧ Ольга Петрівна, кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри архітектури будівель та дизайну Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Науковий керівник: КРАВЧЕНКО Ірина Леонідівна, д.арх., доц., Київського національного університету будівництва і архітектури.

Дисертація Васильченко Д.К.

Анотація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та правтичне значення результатів дисертації

Висновок наукового керівника

Відгук офіційного опонента д.арх., доц. Жовква О.І. на дисертаційну роботу Васильченко Д.К.

Протокол стоврення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Відгук офіційного опонента к.арх., доц. Тишкевич О.П. на дисертаційну роботу Васильченко Д.К.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рецензія офіційного рецензента д.арх., проф. Товбич В.В. на дисертаційну роботу Васильченко Д.К.

Протокол стоворення та перевірки клаліфікованого та удосконаленого едектронного підпису

Рецензія офіційного рецензента д.арх., проф. Булах І.В. на дисертаційну роботу Васильченко Д.К.

Протокол створення та перевірки квалілфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Посилання на відеозахист дисертації Васильченко Д.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram