ДФ 06 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ (зупенено раду)

Спеціалізована вчена рада ДФ 06 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 280 від 08.11.2022 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 53 від 07.10.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сліпецького Володимира Володимировича на тему «Обгрунтування параметрів віброформувального обладнання для виготовлення бетонних виробів» з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

телефон: +38(098) 808-71-72

Інформація про захист: Захист дисертаційної роботи поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії, було зупинено у зв’язку з відкликанням повідомлення про утворення разової спеціалізованої вченої ради.

Захист дисертації відбудеться: 12 січня 2023 року, об 11:00 год.

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури, факультет автоматизації і інформаційних технологій, кафедра машин і обладнання технологічних процесів, прос. Повітрофлотський, 31, м.Київ.

Посилання на онлайн трансляцію захисту дисертації: https://youtu.be/BJwc9gjdMu0

Голова разової спеціалізованої ради:

БІЛИК Сергій Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри дерев’яних та металевих конструкцій Київського національного університет будівництва і архітектури.

Рецензенти:

ВАБІЩЕВИЧ Максим Олегович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури;

Опоненти:

ІВАНЧУК Ярослав Володимирович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютерних наук Вінницького національного технічного університет;

ЛАНЕЦЬ Олексій Степанович, доктор технічних наук, професор, директор інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету «Львівська політехніка»

ОРИСЕНКО Олександр Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельних машин та обладнання Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Науковий керівник:

НАЗАРЕНКО Іван Іванович, д.т.н., проф., завідувач кафедри машин і обладнання технологічних процесів, Київського національного університету будівництва і архітектури

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Висновок наукового керівника

Дисертація Сліпецького В.В

Анотація Сліпецького В.В.

Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Ланець О.С. на дисертаційну роботу Сліпецького В.В.

Відгук офіційного опонента к.т.н., Орисенко О.В. на дисертаційну роботу Сліпецького В.В.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису к.т.н. Орисенка О.В.

Рецензія рецензента д.т.н. Вабіщевича М.О на дисертаційну роботу Сліпецького В.В.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису д.т.н. М.О. Вабіщевич

Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Іванчука Я. на дисертаційну роботу Сліпецького В.В

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram