ДФ 07.191 Архітектура та містобудування

Спеціалізована вчена рада ДФ 07.191 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 255 від 23.10.2023 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 11 від 25.09.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гулей Дарина Володимирівни на тему «Принципи та методи трансформації деградуючих промислових будівель і територій» з галузі знань 19 «Архітектура і будівництво» за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: 27 грудня 2023 року, об 12:00 год.

Посилання на онлай трансляцію: https://www.youtube.com/watch?v=XbifKaiAYfg

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури.

Голова разової спеціалізованої ради:

                   ТОВБИЧ Валерій Васильович, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури.

              Рецензенти:

              УСТІНОВА Ірина Ігорівна, доктор архітектури, професор, професор кафедри містобудування Київського національного університету будівництва і архітектури;

              БРІДНЯ Лариса Юріївна, кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри архітектурного проектування цивільних будівель і споруд Київського національного університету будівництва і архітектури.

              Опоненти:

              БЛІНОВА Марія Юріївна, доктор архітектури, доцент, професор кафедри інноваційних технологій у дизайні архітектурного середовища Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова;

              ГНАТЮК Лілія Романівна, кандидат архітектури, доцент, завідувач кафедри дизайну інтер’єру факультету архітектури, будівництва та дизайну Національного авіаційного університету.

Науковий керівник: ЛЕЩЕНКО Нелля Арсентіївна, доктор архітектури, професор, професор кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університет будівництва і архітектури.

Висновок наукового керівника на дисертаційну роботу

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація Гулей Д.В.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Анотація

Відгук офіційного рецензента к.арх., доц. Брідні Л.Ю. на дисертаційну роботу Гулей Д.В.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого удосконаленого електронного підпису

Відгук офіційного рецензента д.арх., проф. Устінової І.І. на дисертаційну роботу Гулей Д.В.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Відгук офіційного опонента д.арх., доц. Блінова М.Ю. на дисертаційну роботу Гулей Д.В.

Протокол створення та перевірки квалілфікованого та удосконаленого електронного підпису

Відгук офіційного опонента к.арх., доц. Гнатюк Л.Р. на дисертаційну роботу Гулей Д.В.

Протокол створення та перевірки квалілфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram