ДФ 09.193 Геодезія та землеустрій

Спеціалізована вчена рада ДФ 09.193 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 249 від 20.10.2023 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 11 від 25.09.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сосси Богдана Ростиславовича на тему «Методи і моделі підвищення точності наземного лазерного сканування за даними калібрування» з галузі знань19 «Архітектура та будівництво» за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: 19 грудня 2023 року, об 13:00 год.

Посилання на онлайн трансляцію: https://www.youtube.com/watch?v=yjJiiauAaLY

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури, головний корпус, каб.319.

Голова разової спеціалізованої ради:

КАРПІНСЬКИЙ Юрій Олександровича, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри геоінформатики і фотограмметрії Київського національного університет будівництва і архітектури

Рецензенти:

САМОЙЛЕНКО Олександр Миколайович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерної геодезії Київського національного університету будівництва і архітектури;

АДАМЕНКО Олександр Вікторович, кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерної геодезії Київського національного університету будівництва і архітектури.

Опоненти:

КОХАН Світлана Станіславівна, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі» Інституту геологічних наук НАН України;

ДОРОЖИНСЬКИЙ Олександр Людомирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри фотограмметрії і геоінформатики Національного університету «Львівська політехніка».

Науковий керівник: НЕСТЕРЕНКО Олена Вікторівна, кандидат технічних наук, професор Київського національного університету будівництва і архітектури.

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація Сосси Б.Р.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Анотація

Відгук офіційного опонента д.т.н. Дорожинського О.Л. на дисертаційну роботу Сосси Б.Р.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Кохан С.С. на дисертаційну роботу Сосси Б.Р.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рецензія офіційного рецензента к.т.н., доц. Адаменка О.В. на дисертаційну роботу Сосси Б.Р.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рецензія офіційного рецензента д.т.н., проф. Самойленко О.М. на дисертаційну роботу Сосси Б.Р.

Протокол створення та перевірки кваліфівованого та удосконаленого електронного підпису

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Відеозахист дисертації Сосси Б.Р.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram