ДФ 09 Будівництво та цивільна інженерія

Спеціалізована вчена рада ДФ 09 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 70 від 28.03.2023 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 4 від 23.12.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Томіна Олександра Олеговича на тему «Порошкові лакофарбові матеріали для антикорозійного захисту будівельних металевих виробів і конструкцій» з галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

телефон: +38(098) 808-71-72

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: 31.05.2023 об 11:00 год.

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури

Онлайн посилання на захист: https://www.youtube.com/watch?v=lrE19idt7XM

Голова разової спеціалізованої ради:

ГРЕЧАНЮК Віра Григорівна, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімії Київського національного університет будівництва і архітектури

Рецензенти:

БОНДАРЕНКО Ольга Петрівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельних матеріалів Київського національного університету будівництва і архітектури;

КОЗИРЄВ Артем В’ячеславович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри хімії Київського національного університету будівництва і архітектури.

Опоненти:

ПЛУГІН Андрій Аркадійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри залізничної колії транспортних споруд Українського державного університету залізничного транспорту;

ГУЗІЙ Сергій Григорович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля – НАН України .

Науковий керівник:

ЛАСТІВКА Олесь Васильович, к.т.н., доцент Київського національного університету будівництва і архітектури.

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисетрація Томіна О.О.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Анотація

Відгук офіційного опонента к.т.н., с.н.с. Гузій С.Г. на дисертаційну роботу Томіна О.О.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Відгук офіційного опонента д.т.н., проф., Плугін А.А. на дисертаційну роботу Томіна О.О.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рецензія рецензента д.х.н., Козирєва А.В. на дисертаційну роботу Томіна О.О.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рецензія рецензента к.т.н. Бондаренко О.П. на дисертаційну роботу Томіна О.О.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Відеозахист дисертації Томін О.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram