ДФ 10.051 Економіка

Спеціалізована вчена рада ДФ 10.051 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 314 від 20.12.2023 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 15 від 24.11.2023  року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Деркача Андрія Євгенійовича на тему «Економіко-цифровий інструментарій впровадження реінжинірингу на будівельному підприємстві» з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: 22 лютого 2024 року, об 14:30 год.

Онлайн посилання на захист: https://www.youtube.com/watch?v=htSc7imddto

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури.

Голова разової спеціалізованої ради:

              БЄЛЄНКОВА Ольга Юріївна, доктор економічних наук, професор кафедри економіки будівництва Київського національного університет будівництва і архітектури.

              Рецензенти:

              СТЕЦЕНКО Сергій Павлович, доктор економічних наук, професор,  завідувач кафедри економіки будівництва, Київського національного університету будівництва і архітектури;

              ТИТОК Вікторія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки будівництва, Київського національного університету архітектури і будівництва.

              Опоненти:

              ТРАЧ Роман Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд Національного університету водного господарства та природокористування, м.Рівне;

              ГУЦАЛЮК Олексій Миколайович, доктор економічних наук, професор, Проректор з науково-педагогічної діяльності Приватний заклад вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова».

Науковий керівник:  ЧУПРИНА Юрій Анатолійович, д.е.н., проф. Київський національний університет будівництва і архітектури

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Висновок наукового керівника на дисертаційну роботу

Дисертація Деркач А.Є.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Анотація

Відгук офіційного опонента д.е.н., проф. Гуцалюк О. на дисертаційну роботу Деркач А.Є.

Протокол створення та перевірки квалілфікованого та удосконаленого електронного підпису

Відгук офіційного опонента к.е.н., д.т.н., проф. Трач Р. на дисертаційну роботу Деркача А.Є.

Протокол створення та перевірки квалілфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рецензія на дисертаційну роботу к.е.н., доц. Титок В. на дисертаційну роботу Деркача А.С.

Протокол створення та перевірки квалілфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рецензія на дисертаційну роботу д.е.н, проф. Стеценко С. на дисертаційну роботу Деркача А.С.

Протокол створення та перевірки еваліфікованого та удосконаленого електронного підпис

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Відеозахист дисертації Деркач А.Є.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram