ДФ 12.192 Будівництво та цивільна інженерія

Спеціалізована вчена рада ДФ 12.192 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 245 від 18.10.2023 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 11 від 25.09.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бойко Ольга Володимирівна на тему «Лужні бетони на основі рухливих бетонних сумішей з підвищеними захисними властивостями по відношенню до сталевої арматури» з галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться:22 грудня 2023 року, об 10:30 год.

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури.

Посилання на онлайн трансляцію: https://us02web.zoom.us/j/81758483925?pwd=OUpVdVpsZVVGOW10SWFwS0lNbk16QT09

Голова разової спеціалізованої ради:

ГОЦ Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, декан будівельно-технологічного факультету Київського національного університет будівництва і архітектури

Рецензенти:

ЛАСТІВКА Олесь Васильович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри технології будівельних конструкцій та виборів Київського національного університету будівництва і архітектури;

ТРОЯН В’ячеслав Васильович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології будівельних конструкцій та виборів Київського національного університету будівництва і архітектури.

Опоненти:

БОРЗЯК Ольга Сергіївна, доктор технічних наук, професор, доцента кафедри Будівельних матеріалів, конструкцій і споруд Українського державного університету залізничного транспорту;

ЖИТКОВСЬКИЙ Володимир Володимирович, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства Національного університету водного господарства та природокористування.

Науковий керівник: КОВАЛЬЧУК Олександр Юрійович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Київського національного університету будівництва і архітектури.

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація Бойко О.В.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Анотація

Відгук офіційного опонента д.т.н., Борзяк О.С. на дисертаційну роботу Бойко О.В.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Відгук офіційного опонента к.т.н, доц. Житковського В.В. на дисертаційну роботу Бойко О.В.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рецензія офіційного рецензента д.т.н., проф. Троян В. на дисертаційну роботу Бойко О.В.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рецензія офіційного рецензента к.т.н., доц. Ластівки О.В. на дисертаційну роботу Бойко О.В.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Відеозахист дисертації Бойко О.В.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram