ДФ 13.051 Економіка

Спеціалізована вчена рада ДФ 13.051 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 262 від 01.11.2023 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 14 від 27.10.2023  року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кондратюк Юлії Вікторівни на тему «Удосконалення управління інтелектуальним капіталом будівельних підприємств» з галузі знань 05 «Соціальні науки та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури.

Голова разової спеціалізованої ради:

 ЗГАЛАТ-ЛОЗИНСЬКА Любов Олександрівна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування Київського національного університет будівництва і архітектури.

              Рецензенти:

ПЕТРУХА Ніна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту в будівництві, Київського національного університету будівництва і архітектури.

              Опоненти:

 ЗАЯЦЬ Тетяна Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу проблем формування соціального капіталу, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи Національної Академії наук України.

КИЧКО Ірина Іванівна, доктора економічних наук, професор кафедри управління персоналом та бізнес-технологій Національного університету «Чернігівська політехніка»;

ГОЛОВАЧ Наталія Василівна, кандидат педагогічних наук, професор кафедри кафедри управління персоналом та економіки праці ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Науковий керівник:  ЛИЧ Володимир Миколайович, доктор економічних наук, професор.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Висновок наукового керівника

Дисертація Кондратюк Ю.В.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Анотація

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram