ДФ 14.051 Економіка

Спеціалізована вчена рада ДФ 14.051 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 244 від 17.10.2023 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 11 від 25.09.2023  року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Росинського Андрія Валерійовича на тему«Управління розвитком економічного потенціалу девелоперської компанії» з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: 13 грудня 2023 року, об 12:00 год.

Онлайн посилання на захист: https://www.youtube.com/watch?v=_6vNamOiZU0

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31.

Голова разової спеціалізованої ради:

              БЄЛЄНКОВА Ольга Юріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки будівництва Київського національного університету архітектури і будівництва.

              Рецензенти:

              ЦИФРА Тетяна Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки будівництва Київського національного університету архітектури і будівництва;

              ЧУПРИНА Юрій Анатолійович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету архітектури і будівництва.

              Опоненти:

              НОВИКОВА Іннола Вікторівна, доктор економічних наук, професор кафедри агроекономіки та менеджменту Київського аграрного університету Національної академії аграрних наук України;

              ЗАГОРЕЦЬКА Олена Ярославівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка».

Науковий керівник:  СОРОКІНА Леся Вікторівна, доктор економічних наук, професор.

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація Росинського А.В.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Анотація

Відгук офіційного опонента к.е.н., доц. Загорецька О.Я. на дисертаційну роботу Росинського А.В.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Відгук офіційного опонента д.е.н., проф. Новикова І.В. на дисертаційну роботу Росинського А.В.

Протокол створення та перевірки квалілфікованого та удосконаленого електронного підпису

Відгук офіційного рецензента д.е.н., проф. Чуприна Ю.А. на дисертаційну роботу Росинського А.В.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Відгук офіційного рецензента к.е.н., доц. Цифри Т.Ю. на дисертаційну роботу Росинського А.В.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Відеозахист дисертації Росинського А.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram