ДФ 16.263 Цивільна безпека

Спеціалізована вчена рада ДФ 16.263 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № ____ від __.11.2023 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 14  від 27.10.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації  Бірук  Яни Ігорівни на тему «Захист працюючих від впливу електромагнітних полів із застосуванням рідинних екрануючих матеріалів» з галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 263 «Цивільна безпека»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури

Голова разової спеціалізованої ради:

ТКАЧЕНКО Тетяна Миколаївна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці Київського національного університету архітектури і будівництва.

Рецензенти:

КОЧЕТОВ Генадій Михайлович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри хімії Київського національного університету архітектури і будівництва;

САМЧЕНКО Дмитро Миколайович, кандидат технічних наук, старший дослідник кафедри водопостачання та водовідведення Київського національного університету архітектури і будівництва.

Опоненти:

ХОМЕНКО Володимир Григорович, доктор технічних наук, доцент кафедри хімічних технологій та ресурсозбереження Київського національного університету технологій та дизайну;

СУКАЧ Сергій Володимирович, д.т.н., проф., завід.кафедри цивільної безпеки, охорони праці, геодезії та землеустрою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Науковий керівник: БУРДЕЙНА Наталія Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент Київського національного університету бідівництва і архітектури.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Висновок наукового керівника

Дисертація Бірук Я.І.

Протокол стоворення та перевірки кваліфівкованого та удосконаленого електронного підпису

Анотація

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram