ДФ 16.263 Цивільна безпека

Спеціалізована вчена рада ДФ 16.263 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 317 від 21.12.2023 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 14  від 27.10.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації  Бірук  Яни Ігорівни на тему «Захист працюючих від впливу електромагнітних полів із застосуванням рідинних екрануючих матеріалів» з галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 263 «Цивільна безпека»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: 20 лютого 2024 року, об 10:00 год. (онлайн)

Посилання на онлайн трансляцію: https://us06web.zoom.us/j/2245647814?pwd=Yjk0RmVpMk1HVHRHOUdYVWlJcjRLdz09&omn=88384713451

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури

Голова разової спеціалізованої ради:

ТКАЧЕНКО Тетяна Миколаївна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці Київського національного університету архітектури і будівництва.

Рецензенти:

КОЧЕТОВ Генадій Михайлович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри хімії Київського національного університету архітектури і будівництва;

САМЧЕНКО Дмитро Миколайович, кандидат технічних наук, старший дослідник кафедри водопостачання та водовідведення Київського національного університету архітектури і будівництва.

Опоненти:

ХОМЕНКО Володимир Григорович, доктор технічних наук, доцент кафедри хімічних технологій та ресурсозбереження Київського національного університету технологій та дизайну;

СУКАЧ Сергій Володимирович, д.т.н., проф., завід.кафедри цивільної безпеки, охорони праці, геодезії та землеустрою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Науковий керівник: БУРДЕЙНА Наталія Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент Київського національного університету бідівництва і архітектури.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Висновок наукового керівника

Дисертація Бірук Я.І.

Протокол стоворення та перевірки кваліфівкованого та удосконаленого електронного підпису

Анотація

Рецензія на дисертаційну роботу к.т.н., старший дослідник Д.Самченко на дисертаційну роботу Бірук Я.І.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рецензія на дисертаційну роботу д.т.н., проф. Кочетова Г. на дисертаційну роботу Бірук Я.І.

Протокол створення та перевірки квалілфікованого та удосконаленого електронного підпису

Відгук офіційного опонента д.т.н., доц. Хоменко В. на дисертаційну роботу Бірук Я.І.

Протокол створення та перевірки квалілфікованого та удосконаленого електронного підпису

Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Сукач С. на дисертаційну роботу Бірук Я.І.

Протокол створення та перевірки квалілфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Відеозахист дисертації Бірук Я.І.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram