ДФ 21.193 Геодезія та землеустрій

Спеціалізована вчена рада ДФ 21.193 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № ____ від 25.04.2024 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 20 від 29.03.2024 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Коня Данила Олексійовича на тему«Удосконалення методів геодезичних і картометричних обчислень у геоінформаційному середовищі» з галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури.

Голова разової спеціалізованої ради:

                   АННЕНКО Андрій Олександрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерної геодезії Київського національного університету будівництва і архітектури.

Рецензенти:

              КАТУШКОВ Володимир Олексійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри геоінформатики та фотограмметрії Київського національного університету будівництва і архітектури;

              ЗІБОРОВ Віктор Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри геоінформатики та фотограмметрії Київського національного університету будівництва і архітектури.

Опоненти:

              КАБЛАК Наталія Іванівна, доктор технічних наук, професор кафедри міського будівництва і господарства Ужгородського національного універститету;

              ТРЕТЯК Корнилій Романович, доктор технічних наук, професор кафедри вищої геодезії та астрономії Національного університету «Львівська політехніка».

Науковий керівник: КАРПІНСЬКИЙ Юрій Олександрович, доктор технічних наук, професор Київського національного університету будівництва і архітектури.

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація Кінь Д.О.

Протокол створення та перевірки квалілфікованого та удосконаленого електронного підпису

Анотація

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram