ДФ 29.051 Економіка

Спеціалізована вчена рада ДФ 29.051 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № ____ від 04.06.2024 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 20 від 31 травня 2024 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шумак Людмили Валеріївним на тему «Теоретико-методичні засади формування вартості проектних робіт» з галузі знань 05 «Соціальні науки» за спеціальністю 051 «Економіка»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури.

Голова разової спеціалізованої ради:

              БЄЛЄНКОВА Ольга Юріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки будівництва Київського національного університету архітектури і будівництва.

Рецензенти:

              ГУСАРОВА Лариса Валентинівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки будівництва Київського національного університету архітектури і будівництва;

              ЧУПРИНА Юрій Анатолійович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету архітектури і будівництва.

Опоненти:

              ФІСУНЕНКО Павло Анатолійович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри девелопменту нерухомості, фінансів, обліку та маркетингу Придніпровської державної академії будівництва та архітектури;

              ЗАГОРЕЦЬКА Олена Ярославівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка».

Науковий керівник:

              ДЕНИСЮК Ольга Василівна, кандидат економічних наук, доцент.

Висновок про наукову новизну

Висновок наукового керівника

Дисертація Шумак Л.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Анотація

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram