ДФ 30.191 Архітектура та містобудування

Спеціалізована вчена рада ДФ 30.191 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 226 від 12.06.2024 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 22_ від 31.05.2024 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мохаммед Сулайман на тему «Особливості архітектури мечетей Лівії (VII ст. – поч. ХХ ст.)» з галузі знань 19 «Архітектура і будівництво» за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: 15 серпня 2024, об 10:00 год.

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури.

Голова разової спеціалізованої ради:

            СЛЄПЦОВ Олег Семенович, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри основ архітектури та архітектурного проєктування Київського національного університету будівництва і архітектури.

              Рецензенти:

ТОВБИЧ Валерій Васильович, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури;

           ХАРАБОРСЬКА Юлія Олександрівна, кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри теорії архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури.

              Опоненти:

КРУПА Міхал, доктор архітектури, професор, професор кафедри формування житлового середовища Краківської політехніки ім. Т. Косцюшко (Польща);

          ГНАТЮК Лілія Романівна, кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри комп’ютерних технологій дизайну і графіки.

Науковий керівник:

           ІВАШКО Юлія Вадимівна, доктор архітектури, професор, професор кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університет будівництва і архітектури.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук наукового керівника

Дисертація

Анатоція

Рецензія офіційного рецензента д.арх., проф. Товбича В. на дисертаційну роботу Сулайман Мохаммед

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рецензія офіційного рецензента к.арх., доц. Хараборської Ю. на дисертаційну роботу Сулайман Мохаммед

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Відгук офіційного опонента к.арх., доц. Гнатюк Л. на дисертаційну роботу Сулайман Мохаммед

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Відгук офіційного опонента д.арх., проф. Крупа М. на дисертаційну роботу Сулайман Мохаммед

Відгук офіційного опонента д.арх., проф. Крупа М. на дисертаційну роботу Сулайман Мохаммед (Польша)

Рішення

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram