ДФ 34.192 Будівництво та цивільна інженерія

Спеціалізована вчена рада ДФ 34.192 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 252 від 25.06.2024 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 22 від 31.05.2024 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Жалдак Руслана Юрійовича на тему «Функціонально-технологічне забезпечення надійності виконавців будівельних проєктів.» з галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Посилання на онлайн трансляцію:

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури

Голова разової спеціалізованої ради:

ПОКОЛЕНКО Вадим Олегович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету архітектури і будівництва

Рецензенти:

ТУГАЙ Олексій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри організації та управління будівництвом Київського національного університету архітектури і будівництва;

ЧУПРИНА Юрій Анатолійович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету архітектури і будівництва.

Опоненти:

АРУТЮНЯН Ірина Андріївна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри промислового та цивільного будівництва Запорізького національного університету (м. Запоріжжя);

ТРАЧ Роман Володимирович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд Національного університету водного господарства та природокористування (м.Рівне).

Науковий керівник:

Приходько Дмитро Олександрович, к.т.н., доц., Київського національного університету будівництва і архітектури.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації

Відгук наукового керівника

Дисертація

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Анотація

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram