ДИПТАН ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Диптан Тетяна Василівна – старший викладач кафедри геотехніки, вчений секретар кафедри; член «Українського товариства механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування», що входить до міжнародного товариства механіки ґрунтів та геотехніки (ISSMGE).

тел.: (044) 241-55-13 кім. 115, (044) 241-54-78 кім. 3078 (лаб. корп.).

Освіта

У 1994 році закінчила Київський державний технічний університет будівництва і архітектури (КДТУБА) з відзнакою, отримавши вищу освіту за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» (ПЦБ) та здобувши кваліфікацію інженер-будівельник (КН № 900745 від 30.06.1994 р.).

Після закінчення навчання вступила в аспірантуру за спеціалізацією основи і фундаменти Київського національного університету будівництва і архітектури.

Свою трудову діяльність продовжила на кафедрі від асистента до старшого викладача, по теперішній час.

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності: відділ ліцензування, акредитації та підвищення кваліфікації КНУБА, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 02070909309-18, «Розробка тестів та інформаційне наповнення сторінки кафедри геотехніки з дисципліни «Інженерна геологія» на сайті навчально-методичного забезпечення КНУБА», від 19.11.2019 р. 

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 24 роки. Науково-педагогічний стаж 21 рік.

Після закінчення університету продовжила навчання та роботу на кафедрі основ і фундаментів (геотехніки) від асистента до старшого викладача.

З 11 червня 2001 року є членом Всеукраїнської громадської організації  “Українське товариство механіки грунтів, геотехніки і фундаментобудування” – посвідчення.

Перелік навчальних дисциплін

1. Інженерна геологія

Спеціальність: 144 «Теплоенергетика».

Освітньо-професійна програма першого бакалаврського рівня: Теплоенергетика (ТЕ).

2. Інженерна геологія

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітньо-професійна програма першого бакалаврського рівня: Теплогазопостачання і вентиляція (ТВ), Водопостачання і водовідведення (ВВ), Міське будівництво та господарство (МБГ).

3. Інженерна геологія. Механіка ґрунтів.

Спеціальність: 194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”.

Освітньо-професійна програма першого бакалаврського рівня: Гідротехнічне будівництво (ГБ).

4. Основи і фундаменти (курсовий проект)

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітньо-професійна програма першого бакалаврського рівня: Промислове і цивільне будівництво (ЗПЦБ).

5. Переддипломна практика (педагогічна)

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітньо-професійна програма другого магістерського рівня: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ).

Керівник дипломних робіт бакалаврів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Науково-методична робота

Опубліковано десяток наукових та методичних праць у фахових збірниках та публікація 2020 р. в закордонному виданні Civil and Environmental Engineering Reports (CEER).

Напрями наукової діяльності

Основним напрямком наукових досліджень Диптан Т.В. є дослідження властивостей лесових ґрунтів з урахуванням динамічної дії.

Підвищення кваліфікації

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Досягнення у професійній діяльності

Досягнення у професійній діяльності

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram