СИЛАБУСИ

ОК5_С_КНбак_Програмування_та_алгоритмічні_мови_1семестр_22_23
ОК5_С_КНбак_Програмування_та_алгоритмічні_мови_2семестр_22_23
ОК7_С_КНбак_Вступ_до_фаху_22-23
ОК10_С_КНбак_Об‘єктно_орієнтоване_програмування_3семестр_22_23
ОК10_С_КНбак_Об‘єктно_орієнтоване_програмування_4семестр_22_23
ОК17_С_КНбак_Системне_програмування_22_23
ОК18_С_КНбак_Теорія_управління_22_23
ОК19_С_КНбак_Організація_баз_даних_і_знань_5семестр_22_23
ОК19_С_КНбак_Організація_баз_даних_і_знань_6семестр_22_23
ОК20_С_КНбак_Крос_платформне_програмування_5семестр_22_23
ОК20_С_КНбак_Крос_платформне_програмування_6семестр_22_23
ОК22_С_КНбак_Інтелектуальний_аналіз_даних_22_23
ОК23_С_КНбак_Системний_аналіз_22_23
ОК24_С_КНбак_Стандартизація_в_інформаційних_системах_22
ОК26_С_КНбак_Проектування_інформаційних_систем_22_23
ОК28_С_КНбак_Хмарні_та_GRID_технології_22_23
ОК31_С_КНбак_Теорія_прийняття_рішень_22_23
ОК33_С_КНбак_Управління_ІТ_проектами_22_23

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram