ГОНЧАРЕНКО Тетяна Андріївна

Завідувач кафедри інформаційних технологій, доцент, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології», член-кореспондент Академії будівництва України, лауреат премії Академії будівництва України імені академіка М. С. Буднікова (2023 р.), експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальностями 121, 122, 126.

У 1995 р. закінчила Київський державний технічний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Комп’ютеризовані системи обробки інформації та управління» та здобула кваліфікацію «інженер-системотехнік», диплом з відзнакою спеціаліста КН № 900756. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Моделі, методи та інформаційна технологія побудови поверхні території під забудову» у спеціалізованій раді Д 26.056.01 Київського національного університету будівництва і архітектури, науковий керівник – д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України Міхайленко Віктор Мефодійович, завідувач кафедри інформаційних технологій проектування та прикладної математики КНУБА. У грудні 2020 р. вступила до докторантури Київського національного університету будівництва і архітектури за спеціальністю 126 – «Інформаційні системи та технології», науковий консультант –Міхайленко В.М. 
Диплом кандидата технічних наук № 051400 від «05» березня 2019 р. за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології».
Атестат доцента кафедри інформаційних технологій № 003535 від «16» грудня 2019 р.
Науково-педагогічний стаж – 10 років.
Виробничо-професійний стаж за спеціальністю – 15 років.
Автор понад 80 опублікованих наукових та методичних праць, має 21 наукову працю, проіндексовану в базі SCOPUS та 3 праці в WoS, індекс Гірша – 8.

iust511@ukr.net

кімната 367

Наукові публікації за роками
Акти, сертифікати
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram