БОРОДАВКА Євгеній Володимирович

Професор кафедри інформаційних технологій, доктор технічних наук, доцент

У 2003 р. закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Інформаційні технології проєктування» та отримав кваліфікацію магістр.
Кандидат технічних наук за спеціальністю «Системи автоматизації проєктувальних робіт» з 2009 р. Дисертацію захистив 20 листопада 2008 р. у спеціалізованій раді Д 26.056.01 Київського національного університету будівництва і архітектури.
Доктор технічних наук за спеціальністю «Інформаційні технології» з 2017 р. Дисертацію захистив 7 квітня 2017 р. у спеціалізованій раді
Д 26.056.01 Київського національного університету будівництва і архітектури.
Вчене звання доцента кафедри прикладної математики було присвоєно у 2011 році. Науково-педагогічний стаж 18 років.

 

(067) 812-27-52, кімната 366в

Наукова робота

 

Проходив підвищення кваліфікації за напрямом «Комп’ютерні технології тестування та дистанційного навчання» на базі Київського національного університету будівництва та архітектури в 2011 та 2016 рр.

Є міжнародний сертифікат стажування від Міжнародного історичного біографічного інституту. Період стажування 12.08.2021 – 12.10.2021
(180 годин. 6 кредитів
ECTS).

Патенти:

«Rendering system and rendering method thereof» I. Borodavka, O. Lisovyi, D. Deineka WO2016006786A1 (2016-01-14) / KR20160005490A (2016-01-15) / US10008025B2 (2018-06-26).

«Method and device for processing 360-degree image» Andrii MUSIIENKO, Yevhenii BORODAVKA, Andrii TKACH, Denys ZAKUTAILO  KR102435519B1 (2022-08-24)

Керівник дисертаційної роботи Квасневського Владислава Михайловича на тему «Моделі і методи інформаційного проєктування обєктів у Allplan», що була представлена на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології» та успішно захищена 20 лютого 2020 р.

Перелік навчальних дисциплін

1.                     Ергономіка інформаційних технологій для бакалаврів ІІ-го курсу денної форми навчання спеціальності 126 «Інформаційні системи і технології».

2.                     BIM-технології 3D моделювання для бакалаврів ІІІ-го курсу денної форми навчання спеціальностей 126 «Інформаційні системи і технології» та 122 «Комп’ютерні науки».

3.                     Інформаційні системи розрахунку та моделювання для бакалаврів ІІІ-го курсу денної форми навчання спеціальності 131 «Інженерія логістичних систем».

4.                     Інформаційні технології в машинобудуванні для бакалаврів
ІІІ-го курсу денної форми навчання спеціальності 015 «Професійна освіта (Машинобудування)».

5.                     Інтелектуальні інформаційні системи і технології діагностики технічного стану будівель для бакалаврів ІV-го курсу денної форми навчання спеціальностей 126 «Інформаційні системи і технології» та
122 «Комп’ютерні науки».

6.                     Графічні інформаційні технології та геометричне моделювання для магістрів I-го курсу денної форми навчання спеціальності
126 «Інформаційні системи і технології».

7.                     Моделювання бізнес-процесів підприємств для магістрів I-го курсу денної форми навчання спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки».

8.                     Математичне моделювання засобами динамічного програмування для магістрів I-го курсу денної форми навчання спеціальності 126 «Інформаційні системи і технології».

9.                     Компютерна графіка та моделювання для магістрів I-го курсу денної форми навчання спеціальності 126 «Інформаційні системи і технології (Штучний інтелект та когнітивні технології)».

 

Дипломне проєктування студентів освітнього рівня «бакалавр», «магістр» (участь у ДЕК та консультування атестаційних випускних робіт).

Керування аспірантами за спеціальністю 126 «Інформаційні системи і технології».

Науково-методична робота

Опублікував понад 50 науково-дослідних, навчально-методичних та інших робіт, серед яких 2 самовчителя, 1 навчальний посібник, 2 монографії і 2 конспекти лекцій, розробив 8 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА.

Основні праці:

1.                     Yevgeniy Borodavka. The Hardware Adapted Ray Tracing Algorithm [Текст] / Yevgeniy Borodavka, Oleksandr Lisovyi, Dmytro Deineka // International Journal of Computer Science and Telecommunications. – 2016. Vol. 7, Issue 4. – pp. 1–7. (Google Scolar)

2.                     Svitlana Tsiutsiura. Building Lifecycle Modeling [Текст] / Svitlana Tsiutsiura, Yevhenii Borodavka // International Journal of Science and Research. – 2017. – Vol.6, Issue 9. – pp. 1625–1628. (Index Copernicus)

3.                     Svitlana Tsiutsiura. Implementation of Data Structure for Digital Representation of Building Model [Текст] / Svitlana Tsiutsiura , Yevhenii Borodavka, Vladyslav Kvasnevskyi // International Journal of Computer Science and Telecommunications. – 2017. Vol. 8, Issue6. – pp. 1–3. (Google Scolar)

4.                     Квасневський В.М., Бородавка Є.В. Інформаційна бібліотека уніфікації будівельних конструкцій. The Scientific Heritage.  – 2018. -Vol. 24, р. 56-62.

5.                     Бородавка Є.В. Методи розширення ядра моделі будівельного об’єкта на основі модульного принципу [Текст] / Є.В. Бородавка // Управління розвитком складних систем. – 2013. – №16. – С.124–132.

6.                     Бородавка Є.В. Методи сортування геометричних об’єктів та їх реалізація на прикладі плагіна автонумерації елементів для САПР Allplan [Текст] / Є.В. Бородавка, В.М. Квасневський // Управління розвитком складних систем. – 2014. – №18. – С.128–132.

7.                     Цюцюра С.В. Методи проекції об’єктних моделей на структури даних [Текст] / С.В. Цюцюра, Є.В. Бородавка // Управління розвитком складних систем. – 2015. – №21. – С.92–98.

8.                     Квасневський В.М. Геометричні методи побудови отворів та гільз для інженерних мереж в САПР Allplan [Текст] / В.М. Квасневський, Є.В. Бородавка // Управління розвитком складних систем. – 2015. – №22. – С.128–133.

9.                     Бородавка Є.В. Методи побудови об’єктів в комп’ютерній графіці [Текст] / Є.В. Бородавка, В.М. Квасневський // Управління розвитком складних систем. – 2015. – №24. – С.106–110.

10.                Терентьєв О.О. «Інтелектуальні інформаційні системи і технології діагностики технічного стану будівель» // Навчальний посібник / О.О. Терентьєв, І.В. Русан, Є.В. Бородавка, Є.В. Горбатюк, К.І. Київська / К.: Компрінт, 2019. – 121 с. ISBN 978-966-929-895-9.

11.                Terentyev O., Gorbatyuk I., Rusan I., Borodavka Y., Balina O. Building a system of diagnosis technical condition of buildings  on the example of floor beams using methods of fuzzy sets.  Theoretical aspects of modern engineering, Boston : Primedia eLaunch, 2020. PP. 92-100 (особисто автора 2 с.).

12.                Tetyana Honcharenko. Comprehensive Information Support of Urban Planning on BIM-based Design / Tetyana Honcharenko, Yevhenii Borodavka, Elena Dolya, Olena Fedusenko, Iryna Domanetska // International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, Volume 5, No.5, September – October, 2020. – pp 9197-9203.

13.                Tetyana Honcharenko. Method for representing spatial information of topological relations based on a multidimensional data model / Tetyana Honcharenko, Galyna Ryzhakova, Yevhenii Borodavka, Dmytro Ryzhakov, Volodymyr Savenko and Oleksandr Polosenko // ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. – Volume 6. Issue 8. 10th April 2021. – pp. 802-809.

14.                Tetyana Honcharenko.Information tools for project management of the building territory at the stage of urban planning / Honcharenko, T., Mihaylenko, V., Borodavka, Y., Dolya, E., Savenko, V. // 2nd International Workshop IT Project Management, ITPM 2021; Slavsko, Lviv Region; Ukraine; 16 February 2021 through 18 February 2021; CEUR Workshop ProceedingsVolume 2851, 2021, Pages 22-33 Code 168485.

 

Напрями наукової діяльності

 

Інтелектуальні інформаційні системи та технології підтримки життєвого циклу будівельних об’єктів.

 

 

Публікації 2023 р.

1.                     Бородавка Є.В. Перспективи використання систем штучного інтелекту в сучасних інформаційних системах / Є.В, Бородавка,
О.Ю. Зазулін // Тези доповідей десятої міжнародної науково-практичної конференції «Управління розвитком технологій». Тема: Інформаційні технології розвитку змісту освіти. – Відповідальна за випуск завідувач кафедри ІТ С.В. Цюцюра, – К. : КНУБА, 2023, ст. 81-82.

Публікації 2022 р.

1.                     Бородавка Є.В. Використання BIMVision для інтеграції процесів проєктування та управління будівництвом будівельних об’єктів / Тези доповідей дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Управління розвитком технологій». Тема: Інформаційні технології розвитку змісту освіти. // Відповідальна за випуск завідувач кафедри ІТ С.В. Цюцюра, – К. : КНУБА, 2022,ст. 22-23.

2.                     Бородавка Є.В. Обмін даними у розподілених інформаційних системах / Є.В. Бородавка, О.Ю. Зазулін // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта та суспільство в XXI столітті: наукові ідеї та механізми реалізації». // Кропивницький, 19 листопада 2022, ст. 54-55.

Публікації 2021 р.

1.                     Бородавка Є.В. Інформаційна технологія системи діагностики технічного стану будівель на основі дослідження мікросейсмічних коливань / Є.В. Бородавка, О.В. Горда, М.І. Яценко, Д.-О.І. Пороховник,
А.Ю. Камінський // The 5th International scientific and practical conference “World science: problems, prospects and innovations” (January 27-29, 2021) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2021. 1300 p.ISBN 978-1-4879-3793-5.

2.                     Tetyana Honcharenko. Method for representing spatial information of topological relations based on a multidimensional data model / Tetyana Honcharenko, Galyna Ryzhakova, Yevhenii Borodavka, Dmytro Ryzhakov, Volodymyr Savenko and Oleksandr Polosenko // ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. – Volume 6. Issue 8. 10th April 2021. – pp. 802-809.

3.                     Tetyana Honcharenko.Information tools for project management of the building territory at the stage of urban planning / Honcharenko, T., Mihaylenko, V., Borodavka, Y., Dolya, E., Savenko, V. // 2nd International Workshop IT Project Management, ITPM 2021; Slavsko, Lviv Region; Ukraine; 16 February 2021 through 18 February 2021; CEUR Workshop ProceedingsVolume 2851, 2021, Pages 22-33 Code 168485.

Публікації 2020 р.

1.                     Terentyev O., Gorbatyuk I., Rusan I., Borodavka Y., Balina O. Building a system of diagnosis technical condition of buildings on the example of floor beams using methods of fuzzy sets. Theoretical aspects of modern engineering, Boston : Primedia eLaunch, 2020. PP. 92-100.

2.                     Бородавка Є. Розробка методів покращення результатів фотограмметрії // Є. Бородавка, О. Харченко / Тези доповіді на міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених “Буд-Майстер-Клас-2020” – Київ, 2020.

3.                     Бородавка Є.В. Застосування розподілених технологій в задачах фотограмметрії // Є.В. Бородавка, О.М. Харченко / Тези доповідей першої науково-практичної конференції «Розподілені програмні системи і технології» – К.: КНУБА, 2020. – с. 24-25.

4.                     Tetyana Honcharenko. Comprehensive Information Support of Urban Planning on BIM-based Design / Tetyana Honcharenko, Yevhenii Borodavka, Elena Dolya, Olena Fedusenko, Iryna Domanetska //  International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, Volume 5, No.5, September – October, 2020.

Публікації 2019 р.

1.                     Інтелектуальні інформаційні системи і технології діагностики технічного стану будівель. Навчальний посібник / О.О. Терентьєв,
І.В. Русан, Є.В. Бородавка, Є.В. Горбатюк, К.І. Київська. – К.: Компрінт, 2019. – 121 с.:іл.

2.                     Міхайленко В.М. Інформаційна система управління проектами в малоповерховому будівництві / В.М. Міхайленко, Є.В. Бородавка,
В.М. Койструбов // Шоста міжнародна наукова-практична конференція “Управління розвитком технологій” – Київ, 2019 – с. 73-74.
          3.                     Kharchenko O.M. Use of neural networks in the generative design of construction objects / O.M. Kharchenko, Y.V. Borodavka / Шоста міжнародна наукова-практична конференція “Управління розвитком технологій”, Київ, 2019, ст. 99-101.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram