ХРОЛЕНКО Володимир Миколайович

к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій. В 1972 р. закінчив Таганрогський радіотехнічний інститут, спеціальність автоматизовані системи управління, кваліфікація за дипломом – інженер-електрик. У 1981 році захистив кандидатську дисертацію. Вчене звання доцента присвоєно в 1989 р. Область основних наукових інтересів – управління проектами, автоматизовані системи в банківській сфері, інформаційні технології в атомній енергетиці.

КНУБА. Свідоцтво про підвищення кваліфікації «Комп’ютерні технології тестування і дистанційного навчання». №226 від 18.05.2016 р.

 1. Volodymyr Khrolenko, Myroslava Vlasenko, Valeria Zhuravlova, Mytko Karyna, and Falshovnyk Vladlena, “Cloud platforms”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 438-439.
 2. В.М. Хроленко, В.Г. Голенков, та I.М. Доманецька, “Вивчення базових технологій кросплатформного програмування”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 82-84.
 3. Khrolenko, and S. Saminskii, “Informational technology for the development of navigation application based on android” in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 43-44.
 4. В.М. Хроленко, та І.М. Доманецька, “Засоби опрацювання природномовних текстів в автоматизованих системах контролю знань” in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 104-106.
 5. Volodymyr Khrolenko, and Boris Harholinskyy, “Models predict results of football matches”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 10-11.
 6. Khrolenko, and B. Harholinskyy, “Models predict results of football matches”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 372.
 7. Хроленко В.М.  Автоматизована система планування природоохоронних заходів, їх фінансування та аналізу виконання. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку» 16-20 березня 2015 р, м. Черкаси С.79-80
 8. Федусенко О.В., Хроленко В.М., Федусенко А.О. Розробка адаптивної системи контролю знань з відкритими питаннями. ХІ международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании», Варна, Болгария – 2015, Международный научный журнал ActaUniversitatisPonticaEuxinus. Специальный выпуск Варна – 2015, с. – 495-500с
 9. Хроленко В.М. Моделі та методи теорії несилової взаємодії в СППР банківського кредитування. ІІ міжнародна науково-практична конференція «IT&I Інформаційні технології та взаємодії», м.Київ,nt 3-5 листопада 2015, 225-226 с.
 10. Khrolenko V, Harholinsyy B.  Models predict results of football matches. . International scientific – practical conference of young scientists “Buld-Master-Class-2017”, 28.11 – 01.12. 2017, Kyiv: KNUCA. с. 372.
 11. Федусенко О.В., Хроленко В.М., Федусенко А.О. Використання генетичних алгоритмів до вирішення комплексної задачі оперативного управління логістикою вантажоперевезень у будівнитві. Будівельне виробництво: Міжвідомчий науково-технічний збірник– №.57(2), 2014, с.51-57.
 12. Доманецька И.М., Хроленко В.М., Головатюк В.О. ГІС як інструмент підвищення якості вирішення задач менеджменту в банківській сфері.Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку ”. – Черкаси, 17-21 березня 2014 – С.62-63.
 13. Хроленко В.М. Разработка аппаратно-програмного комплекса мониторинга перевозки опасных грузов. Науково-технічний журнал «Управління розвитком складних систем» , КНУБА  2013-№13 с.83-89 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-13/83-89.pdf
 14. Доманецька И.М., Хроленко, В.М. Формування внутрішньоуніверситетського інформаційного простору навчально-методичного забезпечення на базі пірінгової мережі.Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2013. – Випуск ХІ. – 230 с., с.130-132
 15. Доманецька И.М., Хроленко В.М., Федусенко О.В., Федусенко А.О.Застосування методів паралельних обчислень для моделей нечіткої багатокритеріальної оптимізації на прикладі моделювання попиту.Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб.наук. праць. – Вип.30. – К.:КНУБА, 2013, с.100-111.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram